Tarihi Olaylara Bakış Açısı

Tarihî olaylar değerlendirilirken;

  • Objektif (tarafsız-nesnel) olunmalıdır.
  • Olayın meydana geldiği dönemin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.
  • Araştırma, mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.

Dönemin şartları: Tarihî olaylar; meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, dinî ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Belgeler yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Bu yüzden bir tarihî olayı değerlendirirken kendi döneminin şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir.

Örneğin; eski toplumların çoğunda müşterek bir kurum olan kölelik, varlığını binlerce yıl sürdürmüştür. Günümüz evrensel insan hakları açısından düşünüldüğünde köleliğin insan onuruna yakışmadığı görülse de kölelik sistemini uygulayan toplumlar o günün değer yargıları ile değerlendirilmelidir.


Tavsiye Konular

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Olayların başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Ancak tarihsel olgular zaman içerisinde gelişir, kesin bir tarihi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir