1. Ünite: Tarih Bilimi

Demir Devri Hakkında Kısa Bilgi

tarih bilimi(1)

Bakır Devri Hakkında Kısa Bilgi için tıklayınız. Tunç Devri Hakkında Kısa Bilgi için tıklayınız. Demir Devri Demirin bulunması ve işlenmesi, insanlık tarihinde çok önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır. Demirin yüksek ısıda işlenmesi sanayinin gelişmesine neden olmuştur. Bakır ve tuncun yerini demirden silah ve eşyalar almıştır. Bu dönemde ticaret hızlanmış ve toplumların birbirleriyle ilişkileri artmıştır. Devrin sonlarında yazı bulunmuş ve Tarih Öncesi ...

Devamını Oku

Tunç Devri Hakkında Kısa Bilgi

tarih bilimi(1)

Bakır Devri Hakkında Kısa Bilgi için tıklayınız. Tunç Devri Madencilik alanındaki gelişmeler sonucunda bakır ve kalayın karıştırılmasıyla tunç elde edilmiştir. Tunçtan yapılan aletler bakırdan yapılan aletlerden daha sert ve dayanıklıdır. Bu dönemde ilk şehir devletleri, ardından da ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır. Demir Devri Hakkında Kısa Bilgi için tıklayınız. Gelen Aramalar:tunç devri

Devamını Oku

Bakır Devri Hakkında Kısa Bilgi

tarih bilimi(1)

Bakır Devri İlk defa bulunarak işlenen madenler bakır, altın ve gümüştür. Ancak kolay işlenmesi ve tabiatta yaygın olarak bulunmasından dolayı en çok bakırdan eşya ve alet yapılmıştır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır. Bakır Devri Maden devirlerinin en uzun dönemidir. Tunç Devri Hakkında Kısa Bilgi için tıklayınız. Demir Devri Hakkında Kısa Bilgi için tıklayınız. Tarih Öncesi Devirlerden Maden devrinin alt ...

Devamını Oku

Taş Devri Hakkında Bilgi

tarih bilimi(1)

Taş Devirleri Eski Taş Devri (Paleolitik) Yontma Taş Devri’ni içine alan Paleolitik Devir’de insanlar; Küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirmişlerdir. Üretim faaliyetleri başlamamıştır. Taştan, ağaçtan ve kemikten ilk defa araç-gereç yapımına başlamışlardır. Ateşi bularak ısınma, pişirme ve aydınlatmada kullanmışlardır. Mağaralarda yaşamışlar ve duvarlara çeşitli resimler yapmışlardır. Orta Taş Devri (Mezolitik) Bu dönemde iklim şartları insanların yaşayışına uygun ...

Devamını Oku

Tarih Öncesi Devirler ve Özellikleri

tarih bilimi(1)

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir. Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır: Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir. Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır. Tarih öncesi devirlerin başlama ...

Devamını Oku

Türklerin Kullandıkları Takvimler

tarih bilimi(1)

Türklerin Kullandıkları Takvimler Oniki Hayvanlı Türk Takvimi İslamiyet’ten önceki dönemde Türkler tarafından Güneş yılı esasına göre hazırlanmış bir takvimdir. Bu takvime göre her yıla bir hayvan ismi verilmiştir. Günümüzde, Orta Asya’daki Türk topluluklarının bazıları bu takvimi kullanmaktadır. YORUM Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, Türklerin bilimsel çalışmalarla ilgilendiğini ve içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik yapıyı takvimlerine yansıttıklarını göstermektedir. Hicri Takvim Türkler İslamiyet’e girdikten sonra ...

Devamını Oku

Zaman ve Takvim Hakkında Kısa Bilgi

tarih bilimi(1)

ZAMAN VE TAKVİM Belli bir olayın ve faaliyetin geçtiği sınırlı bölüme zaman, insanların zaman ölçüsü olarak kullandıkları çizelgelere takvim, denir. Tarih bilimi için takvimin önemli bir yeri vardır. Tarihi olayların meydana geliş zamanına göre incelenebilmesi, olayların hangisinin önce, hangisinin sonra meydana geldiğinin öğrenilmesi ve olayların birbiri üzerindeki etkisinin açıklanması takvim bilimi yardımıyla yapılabilir. Takvim zaman ölçüsü olarak Sümerlerden itibaren kullanılmıştır. ...

Devamını Oku

Tarihin Yardımcı Bilimlerle İlişkisi

tarih bilimi(1)

Tarihin Yardımcı Bilimlerle İlişkisi Beşeri bilimlerden her biri mutlaka insanlarla ilgili bir konuyu inceler; insanların faaliyetlerini, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserleri anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu nedenle aynı konunun değişik yönlerini anlamaya çalışan bilim dallarının birbiriyle ilişki içinde olması tabii bir durumdur. Coğrafya Tarihi olayların meydana geldiği yerlerin konumunu, iklimini, yeryüzü şekillerini ve ekonomik zenginliklerini araştırarak tarihe yardımcı olur. ...

Devamını Oku

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Kısa Özet

tarih bilimi(1)

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Tarihi olayların incelenmesini, öğretilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla olaylar zamanlarına, mekanlarına ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Zamana göre sınıflandırma, olayların yüzyıllara veya belirli tarihlere bölünmesiyle yapılır. Örneğin; Yeni Çağ, Yakın Çağ XIX. veya XX. Yüzyıl, Melikşah Dönemi, Alaeddin Keykubat Dönemi. Mekana göre sınıflandırmada, olaylar meydana geldikleri yerlere göre ayrılmıştır. Mekana göre sınıflandırmada kıtaların, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin ve köylerin ...

Devamını Oku

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar

tarih bilimi(1)

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir. Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir. Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır. Olaylar yansız olarak değerlendirilmelidir. Tarafsızlığın sağlanabilmesi için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: Olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklenmeli ve olayların bütün sonuçları göz ...

Devamını Oku