Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir?

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu

Tarihi Olay

Tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir. 

Tarihi Olay Örnekleri

 • Tekerleğin icadı
 • Yazının icadı
 • Kadeş Antlaşması, M.Ö. 1259
 • Talas Savaşı, 751
 • Malazgirt Savaşı, 1071
 • Miryakefelon Savaşı, 1176
 • Yassıçemen Savaşı, 1230
 • Koyunhisar Savaşı, 1302
 • Ankara Savaşı, 1402
 • Varna Savaşı, 1444
 • Edirne-Segedin Antlaşması 1444
 • İstanbul’un Fethi, 1453
 • Christopher Columbus’un Amerika’yı keşfi, 1492
 • İstanbul Antlaşması, 1533
 • Kıbrıs’ın Fethi, 1571
 • I. Viyana Kuşatması, 1529
 • İnebahtı Deniz Savaşı, 1571
 • Karlofça Antlaşması, 1699
 • Sakarya Meydan Savaşı, 1921
 • Fransız Devrimi, 1789
 • Lozan Barış Antlaşması, 1923
 • Kurtuluş Savaşı, 1919-1923
 • Erzurum Kongresi, 1919
 • Pearl Harbour Baskını’nın yapılması
 • Gölcük Depremi, 1999

Tarih Olgu

Tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. Olgular geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur, belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir.

Tarihi Olgu Örnekleri

 • İslamiyetin yayılması
 • Türklerin Müslüman olması
 • Feodalite’nin Yaygınlaşması
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
 • Türkiye’nin çağdaşlaşması
 • İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi
 • İslamiyet’in Türkler arasında yayılması
 • Türklerin yerleşik hayata geçmesi
 • Sömürgeciliğin başlaması
 • Türkiye’nin demokratikleşmesi
Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir?
Tarihi Olay ve Tarihi Olgu

] }

Tavsiye Konular

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir