Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir?

Konuyu daha net anlamak için en sonda bulunan Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir? konu anlatım videosunu mutlaka seyret.

İçindekiler

Tarihi Olay ve Tarihi Olgu

Tarihi Olay

Tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir. 

Tarihi Olay Örnekleri

 • Tekerleğin icadı
 • Yazının icadı
 • Kadeş Antlaşması, M.Ö. 1259
 • Talas Savaşı, 751
 • Malazgirt Savaşı, 1071
 • Miryakefelon Savaşı, 1176
 • Yassıçemen Savaşı, 1230
 • Koyunhisar Savaşı, 1302
 • Ankara Savaşı, 1402
 • Varna Savaşı, 1444
 • Edirne-Segedin Antlaşması 1444
 • İstanbul’un Fethi, 1453
 • Christopher Columbus’un Amerika’yı keşfi, 1492
 • İstanbul Antlaşması, 1533
 • Kıbrıs’ın Fethi, 1571
 • I. Viyana Kuşatması, 1529
 • İnebahtı Deniz Savaşı, 1571
 • Karlofça Antlaşması, 1699
 • Sakarya Meydan Savaşı, 1921
 • Fransız Devrimi, 1789
 • Lozan Barış Antlaşması, 1923
 • Kurtuluş Savaşı, 1919-1923
 • Erzurum Kongresi, 1919
 • Pearl Harbour Baskını’nın yapılması
 • Gölcük Depremi, 1999

Tarih Olgu

Tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. Olgular geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur, belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir.

Tarihi Olgu Örnekleri

 • İslamiyetin yayılması
 • Türklerin Müslüman olması
 • Feodalite’nin Yaygınlaşması
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
 • Türkiye’nin çağdaşlaşması
 • İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi
 • İslamiyet’in Türkler arasında yayılması
 • Türklerin yerleşik hayata geçmesi
 • Sömürgeciliğin başlaması
 • Türkiye’nin demokratikleşmesi
Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir?
Tarihi Olay ve Tarihi Olgu
Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir? konusu 12:44’de

] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir