Miryokefalon Savaşının Önemi Maddeler Halinde

Miryokefalon Savaşının Sebepleri için tıklayınız.

Miryokefalon Savaşının Sonuçları için tıklayınız.

Miryokefalon Savaşının Önemi:

1- Malazgirt’te Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, Miryokefalon’da Anadolu’nun tapusu alınmıştır.

2- Tarihçiler bu savaştan sonra Anadolu’ya Türkiye demeye başlamıştır.

3- Türkler Bizans’a karşı son kez savunma savaşı yapmış, bu savaştan sonra Bizans savunmaya çekilmiş, Türkler taarruza geçmiştir.

4- Haçlı seferleri sırasında Bizans’a kaptırılan üstünlük geri alınmıştır.

NOT: Miryokefalon Savaşı’ndan sonra II. Kılıç Arslan, Danişmetlilere son vermiş (1178), Çukurova Ermenilerinden bazı bölgeleri almış, batıda fetihlere devam edilmiştir. Türk hakimiyet anlayışına göre II. Kılıçarslan’ın ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması taht kavgalarına neden olmuştur. Bu dönemde gerçekleşen III. Haçlı Seferi’ne karşı Türkmenler yıpratma savaşları yapmışlardır.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir