10.Sınıf Tarih 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları

10.Sınıf Tarih 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları
10.Sınıf Tarih 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları FULL TEKRAR

10.Sınıf Tarih 1. Ünite Boşluk Doldurma soruları YERLEŞME DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ ünitesini kapsamaktadır.

Toplamda 80 soru bulunmaktadır. Bu da 10. Sınıf Tarih dersi 1. Dönem 1. Yazılı hazırlığınızda çok işinize yarayacaktır.

10.Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlığı (1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları ile)

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Ama önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

 1. Anadolu’ya ilk Türk akınlarını …………………………………….. ikinci akınları ………………………………… yapmıştır.
 2. ……………………………………………………. Devleti yıkıldıktan sonra Oğuzlar Horasan’a göç etmiştir.
 3. Horasan’a gelen Oğuz Türkleri Karahanlılar ve …………………….. gibi iki büyük gücün arasında sıkıştılar.
 4. Anadolu’ya ilk Oğuz akınları …………………………. Tarafından yapılmıştır.
 5. Anadolu’ya yapılan ilk Oğuz akınları …………………. Özelliği taşımaktadır.
 6. Çağrı Bey döneminde Anadolu’ya yapılan akınları amacı Anadolu’yu yakından tanımak ve ……………………………………………………………………………… yıpratmaktı.
 7. Anadolu’ya yapılan Oğuz akınları ……………………………………………………………………………….. sonra sistemli bir hak almıştır.
 8. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş …………………………………………………..’dır.
 9. ………………………………… Savaşı sonrası Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur.
 10. Bizans- ……………………………. Savaşları sebebiyle Anadolu büyük tahribata uğramıştı.
 11. ……………………………………. Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya Türkiye denilmeye başlamıştır.
 12. Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Sultan Alp Arslan’ın ………….………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………….fetihleri hızlandırdı.

TAVSİYE: Anadolu’da kurulan ilk beylikler ile ilgili problem yaşıyorsan bir bak derim. Malazgirt Savaşından Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri

 1. Anadolu’da kurulan ilk beylik …………………………………………… Beyliği’dir.
 2. Danışmedliler …………………………………………………………. Tarafından …………………………………. Merkezli olarak kurulmuştur.
 3. Danışmend Ahmed Gazi, Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan ile birlikte ………………………………………. Karşı savaştı.
 4. Danışmenliler en parlak dönemini ………………………………………. Gazi döneminde yaşamıştır.
10.Sınıf Tarih 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
 1. Danışmendliler Anadolu Selçuklu Sultanı ………………………………. tarafından yıkıldı. 2. Kılıç Arslan
 2. Anadolu’nun ilk medresesi …………………………… tarafından inşa ettirilen ………………………….. Medresesi’dir.
 3. Saltuklu Beyliği …………………………………………………………. Tarafından …………………………………. Merkezli olarak kurulmuştur.
 4. Saltuklular, Haçlılar, Anadolu Selçukluları ve …………………………. İle mücadele etmiştir.
 5. Saltuklulardan günümüze ulaşan eserlerden biri de Mama Hatun ……………………………..’dir.
 6. Mengücek Beyliği …………………………………………………………. Tarafından …………………………………. Merkezli olarak kurulmuştur.
 7. Mengücek Beyliği ………………………… ve Divriği kolu olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 8. ……………………………. günümüze ulaşan en önemli eser Divriği Ulu Camii’dir.
 9. Mengüceklerden kalan ……………………………………………………….. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.
 10. Artuklu Beyliği, Artuk Bey’in oğulları tarafından …………………………………., ……………………………… ve ………………………………………………. Artukluları şeklinde üç kol halinde kurulmuştur.
 11. Artuluklular döneminden günümüze ulaşan en önemli mimari eserlerden biri Batman Çayı üzerinde ki ……………………………… Köprüsü’dür.
 12. Artuklular döneminde yaşayan …………………………………. Yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ………………………………………. Biliminin kurucusu kabul edilmektedir.
 13. Türk tarihinin ilk denizci beyliği ……………. Bey tarafından …………………………. Merkezli kurulmuştur.
 14. Çaka Bey, Anadolu Selçukluları ve ………………………………. İle İstanbul’u kuşatmak için ittifak yapmıştır.
 15. Çaka Bey Bizans entrikaları sonucu damadı, Anadolu Selçuklu Sultanı ……………………………………. Tarafından öldürtüldü.
 16. Türkiye Selçuklu Devleti Oğuzların ………………. Boyuna mensup olup, aynı zamandan Selçuklu soyundan gelen ……………………….. Şah tarafından kurulmuştur.
 17. Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti …………………………………..’tir.
 18. Halep’i almak isteyen Süleyman Şah, Suriye Selçuklu Sultanı ……………………… ile yaptığı savaşı kaybetmiş ve savaş meydanında ölmüştür.
 19. Süleyman Şah’ın çocukları 1086-1092 yılları arasında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından alıkonmuştur.  …………………. Devri denilen bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarsız kalmıştır. Bu dönemde devletin devamını ………………………. Sağlamıştır.
 20. 1. Kılıç Arslan, 1. Haçlı Seferi karşısında başkenti İznik’ten …………………….’ya taşımıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

 1. 1. Mesud döneminde Anadolu’nun en büyük gücü …………………………………………………..’dir.
 2. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ilk bakır para ………………………………. Döneminde basılmıştır.
 3. 2. Haçlı Seferi ile mücadele eden Türkiye Selçuklu Sultanı ……………………………………’dır.
 4. Miryokefalon Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Sultanı …………………………….’dır.
 5. ………………………………. Savaşı ile Bizans Türkleri Anadolu’dan atma ümidini kaybetmiştir.

MİRYOKEFALON SAVAŞI İÇİN AYRINTI: Miryokefalon Savaşı Özet

 1. Haçlı Seferleri ile Anadolu’da Bizans ‘a geçen üsütünlük  …………………………….. Savaşı ile geri alınmıştır.
 2. Müslüman Oğuza ………………………………. Denir.
 3. Anadolu Selçuklu Sultanları ………………………………….., ………………………………………. Ve Keykubat gibi ……………………………… ünvanlar kullanırlardı.
 4. Türkiye Selçuklularında devlet işleri Divan-ı ………………………………..’ta görüşülürdü.
 5. Selçuklularda hükümdar çocuklarının (şehzade veya melik) devlet tecrübesi kazanmaları amacıyla vilayetlere gönderildiklerinde yanlarında gönderilen tecrübeli devlet adamlarına ………………………………… denirdi.
 6. Türkiye Selçuklularında şehirlerin güvenliğinden …………………… sorumluydu.
 7. Türkiye Selçuklularında Bizans ve Ermeni sınır bölgelerini ……………………………………………… yönetirdi.
 8. Türkiye Selçuklularında sürekli hükümdarın yanında bulunan askerlere …………………………… askerleri denirdi.
 9. Türkiye Selçukluları döneminde yapılan çokgen gövdeli konik çatılı anıt mezarlara ……………………… denir.
 10. Esnaf örgütlenmesine …………………… denir. Kurucusu ……………….. Evran’dır.
 11. Türkiye Selçuklularında mülkiyeti devlete ait olan arazilere …………………. Arazi denir.
 12. Türkiye Selçuklularında miri araziler devlet adamlarına hizmet karşılığı verilirdi. Bu arazilerden vergi toplayan görevliler savaşa hazır asker bakmakla yükümlüydü. Bu sisteme ………………. Sistemi denirdi.

İkta Sisteminin faydaları neydi yahu? 🙂 İkta Sisteminin Faydaları Maddeler Halinde

 1. Çin’dan başlayıp Avrupa’ya giderken bir koluda Anadolu’dan geçen ticaret yolu …………………… Yoludur.
 2. Türkiye Selçukluları döneminde Kayseri’de Gevher Nesibe …………………………………. Açılmıştır.
 3. Hristiyan dünyasının birleşerek Kudüs ve çevresini Müslümanlardan almak için yaptıkları saldırılara …………………………………….. denir.
 4. Haçlı seferlerinin en önemli dini nedeni ………………………………………………………………………………….
 5. Haçlı Seferlerine karşı, Türkiye Selçukluları, ilk Türk Beylikleri ve ……………………. Mücadele etmiştir.
 6. Haçlı seferlerinin dinin sebeplerinden biride …………………….. tarikatının çalışmalarıdır.
 7. Amacına ulaşan tek haçlı seferi …………………………………………………’dir.
 8. 1. Haçlı Seferi sonucunda Kudüs’te bir ……………………. Krallığı kuruldu.

1.Haçlı seferinden sınavda soru gelebilir. Bir bak derim. 1. Haçlı Seferinin Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

 1. Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi Urfa’yı haçlılardan geri alınca …………….. Haçlı Seferi başladı.
 2. İlk defa kralların katıldığı haçlı seferi ……….’dir.
 3. Selahaddin Eyyübi ……………………. Savaşı sonrası Kudüs’ü ele geçirince ………… Haçlı Seferi başladı.
 4. ………… Haçlı Seferi amacından sapmış, İstanbul’u alan Haçlılar ……………………… İmparatorluğu kurmuşlardır.
 5. Haçlı seferleri sonucu Avrupa Müslümanlardan kağıt ve matbaayı öğrenmiş; bu ileride ……………… ve……………………………….. neden olmuştur.
 6. Haçlı seferlerinin en önemli ekonomik nedeni …………………………… ……………………………………………….. ……………………………………………… …………………………………………………………………………..
 7. Türkiye Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi …………….……….…… ……………….. dönemidir.
 8. Yassı çemen Savaşı Andolu Selçuklu Sultanı …………………………… ………………. Döneminde ……………………………….. ile yapıldı. Savaşı sebebi ………………………….’ın yağmalanması idi.
 9. Harzemşah Devleti ………………………….. Savaşı sonrası yıkılmıştır.
 10. …………………………………. Savaşı sonucunda Türkiye Selçukluları ile Moğollar komşu olmuştur.

POTANSİYEL SINAV SORUSU: Mutlaka bakalım. Yassı Çemen Savaşının Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

 1. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Vezir ……………………………………………..’in önemli devlet adamlarını ve komutanları ortadan kaldırması devlete büyük zarar vermiştir.
 2.  Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin Anadolu’ya yığılması sonucu …………………………………. İsyanı çıktı.
 3. ……………………………………………… Moğolların Türkiye Selçuklularının güçsüzlüğünü fark etmesine sebep oldu.
 4. Moğollar ile yapılan ……………………. Savaşı’nı Türkiye Selçukluları kaybetmiştir.
 5. ………………….. Savaşı sonrası Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi.
 6. ……………………………. Savaşı sonrası Anadolu Türk siyasi birliği parçalanmış ve ……………………………………. Dönemi başlamıştır.
 7. Konya merkezli kurulan 2. Beylikler Dönemi’nin en güçlü beyliği ……………………………………………..’dır.
10.Sınıf Tarih 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları
2. Beylikler Dönemi

Yukarıdaki haritada 2. beylikler döneminde ortaya çıkan beylikler bulunmaktadır. Beylikleri haritaya yerleştiriniz.

BAŞKA SORU LAZIM İSE AŞAĞIDAKİ LİNKLERE BİR BAK DERİM
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları 2

VEEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDA Kİ VİDEODA

10. Sınıf Tarih 1. Ünite 80 Boşluk Doldurma Sorusu ile Full Tekrar (1. Dönem 1. Yazılı Hazırlığı)

] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir