Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma Soruları
Test Türü Boşluk Doldurma
Soru Sayısı20
Tavsiye olunan süre20 dakika
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Boşluk Doldurma

1. Türk-İslam sentezi ilk kez ………. Dönemi’nde başlamıştır.

2. Türkiye Tarihi …………… Savaşı ile başlamıştır.

3. Türk tarihindeki ilk denizci beylik …………’dir.

4. Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait topraklara ………… Arazi denilmektedir.

5.  Anadolu Selçuklu Devleti’nde hukuk …… ve …… olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

6.  Selçuklularda meliklerle beraber eyaletlere giden eğitmenlere …………… denirdi.

7.  Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarına ……….. denir.

8.  Malazgirt Savaşı’ndan sonra, Erzincan ve Kemah dolaylarında kurulan beylik……… dir.

9. Kadıların başkanına ………… denirdi.

10.Geliri hayır kurumlarına ayrılan …………… arazileri ile han, medrese, çeşme ve darüşşifa yapılmıştır.

11.Cami ile birlikte kurulan medrese, kütüphane ve hastane gibi yapılar bütününe ………. denir.

12.Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ……………. Beyliği tarafından yaptırılmıştır.

13.El-Kanun Fit-Tıb adlı eser …………… tarafından yazılmıştır.

14.Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği …………….’dır.

15. ……………. Astronomi alanında çalışmalar yapmış ve Kırşehir’de rasathane kurmuştır.

16.Medreseler ve anıt mezarlar ………….. mimari eserleri arasında yer almaktadır.

17.Kösedağ Savaşı’ndan sonra, Anadolu’nun Maraş ve Elbistan yörelerinde kurulan beylik ……………’dır.

18.Anadolu Selçuklu Devleti’nde donanma komutanına …………. Unvanı verilmiştir.

19.Gök, Buruciye ve Şifahiye medreseleri …………’ta bulunmaktadır.

20.Anadolu Selçuklu Devleti’nde, yoksul ve kimsesizlerin yemek ihtiyacını karşılamak amacı ile ……… açılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir