Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve Cevapları
Test Türü Boşluk Doldurma
Soru Sayısı12
Tavsiye olunan süre28 dakika
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları

1. Türklerin Anadolu’ya geldiği dönemde Anadolu’nun durumu şu şekildedir. Yıllarca devam eden Sasani-Bizans Savaşları Anadolu’nun harabeye dönmesine neden olmuştur. Ayrıca Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Anadolu’nun doğusunda Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştur.

Yalnız bu bilgiyle;

I. Bizans İmparatorluğu’nun siyasi birliği bozulmuştur.

 II.Anadolu’ya yerleşmeyi planlayan Türklerin işi kolaylaşmıştır.

III.Anadolu’nun kapıları Türklere tam olarak açılmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II   D) II ve III   E) I,II ve III

2. I. Saltuklu beyliğine son verilmesi

   II. Sinop’un fethedilerek ithalat ve ihracat limanı haline dönüştürülmesi

  III. Bizansla Miryakefalon Savaşı’nın yapılması

        Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Anadolu Selçuklu Devleti’nde I İzzeddin Keykavus  Döneminde gerçekleştiği söylenebilir?

        A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nde Süleyman Şah Döneminde yaşanan gelişmelerden biridir?

    A) Boğazların Anadolu yakasını ele geçirerek boğazdan geçen gemilerden gümrük vergisinin alınmaya başlanması

    B) Anadolu Selçuklularına ait ilk paranın bastırılması

    C) Danişmendli Beyliği’nin varlığına son verilmesi

    D) Devletin devamlılığını sağlamak amacıyla başkentin İznik’ten Konya’ya taşınması

    E)  Bizans’a karşı Miryakefalon Savaşı’nın yapılması

4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?

    A) Anadolu’da yeni yerleşim alanları kurarak buralara Türkçe adlar vermeleri

    B) Anadolu’da cami, medrese, kervansaray ve şifahaneler açarak Anadolu’yu imar ve bayındırlık hale getirmeleri

    C) Anadolu’yu Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlılara karşı korumaları

    D) Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecini tamamlamaları

    E) Varlıklarını özerk bir şekilde Büyük Selçukluya bağlı olarak sürdürmeleri

5. Aşağıda Saltuklularla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

    A) Erzurum merkezli Ebu Kasım Saltuk tarafından kurulmuştur.

    B) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.

    C) Gürcülerle mücadele etmişlerdir.

    D) Yağıbasan medresesini açmışlardır.

    E) Erzurum, Bayburt, Kars ve çevresine hakim olmuşlardır.

İPUCU: Saltuklular Hakkında Kısa Bilgi

6. Anadolu’da Türkçe’nin gelişmesi ve yerleşmesinde; XIII. Yüzyılda Moğol saldırılarından kaçarak Anadolu’ya gelen Türkmenler arasında bulunan yazar, şair, bilim adamlarının çalışmaları ile Türkmen beylerinin önemli bir etkisi olmuştur.

    Yalnız bu bilgiyle,

I. Moğollar Türk dünyasını olumlu ve olumsuz yönde etkilemiştir.   

II. Anadolu’da Türkleşme süreci başlamıştır.   

III. Anadolu’da Türk kültürü canlanmıştır.

  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I ve III

7. –Selçuklu hükümdarlarının tahta geçtiklerinde Abbasi halifesine, hükümdarlıklarını onaylatmaları

    – Gulam sistemiyle, çeşitli milletlerden seçilip özel olarak yetiştirilen askerlerin, hükümdarın şahsına bağlanması

     Yukarıdaki uygulamaların ortak amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülke sınırlarını genişletmek

B) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak

C) Laik bir devlet yapısını oluşturmak

D) Halifeliği ele geçirmek

E) Gaza ve cihad düşüncesini gerçekleştirmek

8. –Kütahya ve Denizli çevresinde kurulmuştur.

    – I. Murat Döneminde Osmanlı Devleti’ne çeyiz olarak toprak veren bu beylik, II. Murat Döneminde vasiyet yoluyla Osmanlı Devleti’ne katılmıştır.

Yukarıdaki özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Germiyanoğulları B) Candaroğulları C) Saruhanoğulları D) Dulkadiroğulları E) Hamitoğulları

9. Anadolu Selçuklu Devleti’nde darüşşifalarda, şadırvandan fışkıran suların çıkardığı ses, akıl ve ruh hastalarını huzura kavuşturmak amacıyla kullanılmıştır. Aynı dönemde Avrupa’da ise akıl hastalarının ruhuna şeytan girmiş olduğu kabul edilmiş içindeki şeytana çıkarmak amacıyla bu insanlar diri diri yakılmıştır.

Yalnız bu bilgiyle Türkiye Selçuklularıyla ilgili,

I. Sağlık alanında Avrupa’dan daha ileri konumdadır.

II. Sosyal devlet anlayışı hakimdir.

III. Değişik yöntemlerle insanları sağlığına kavuşturmaya çalışmışlardır.

Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I,II ve III

10. Anadolu Selçuklu Devleti’nin sanatının temeli Türk-İslam devletlerine dayanmıştır. Anadolu’ya bu devletlerin sanatını taşıyan Türkiye Selçuklu Devleti’nin gayrimüslim kültüründen de yararlanmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin gayrimüslim kültüründen yararlandığı söylenemez?

A) Köprüler  B) Kaleler  C) Külliyeler  D) Köşkler  E) Saraylar

11.–Isparta, Eğridir ve Antalya yörelerinde kurulmuştur.

     -Topraklarının bir bölümünü para karşılığında Osmanlı padişahı I. Murat’a satmışlardır. 

Yukarıdaki özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Germiyanoğulları B)Menteşeoğulları C)Karesioğulları D)Ramazanoğulları E)Hamitoğulları

12. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğol hakimiyetine girmesi üzerine uç beyleri serbest hareket etmeye ve Türkiye Selçuklu sultanlarını tanımamaya başlamışlardır. Daha sonra bu beylikler Moğol baskısından azalmasıyla bağımsızlıklarını ilan ederek Anadolu’da ‘’II. Beylikler Dönemi’nin’’ başlamasına neden olmuşlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

A) Moğol devletinin yıkılması

B) Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması

C) Anadolu’daki ticari hayatın bitmesi

D) Anadolu’da Türk nüfusunun azalması

E) Anadolu’da imar ve bayındırlık faaliyetlerinin başlaması

BİR TEST DAHA 🙂 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve Cevapları 2


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir