Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları 2

Test AdıYerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları ve Cevapları 2
Test Türü Boşluk Doldurma
Soru Sayısı12
Tavsiye olunan süre18 dakika
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test Soruları 2

1. Aşağıdaki beylik ve beyliğin özelliği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    A) Danişmendliler → İlk kurulan Türk beylikleri içinde en güçlü olanıdır.

    B) Saltuklar → Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.

    C) Çaka Beyliği → Donanması olan ilk Türk beyliğidir.

    D) Artuklular → Anadolu’da ilk camiyi inşa eden beyliktir.

    E) Mengücekler → İlk tıp eğitimi veren Yağıbasan medresesini yapan beyliktir.

İPUCU: Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Maddeler Halinde

2. Alparslan, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethini tamamlamak amacıyla önemli komutlarını Anadolu’ya göndererek fethedilen yerleri fethedenin malı sayacağını belirtmiştir.

    Buna göre bu anlayışın;

    I. Anadolu’nun fethinin hızlanmasına

   II. Anadolu’da Türk hakimiyetinin kesinleşmesine

III. Büyük Selçuklu Devletine bağlı ilk beyliklerin kurulmaya başlanmasına

  Durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III  D) II ve III  E) I,II ve III

3. Bizans; Frank, Macar ve Sırplardan oluşan ücretli askerlerin bulunduğu büyük bir orduyla Denizli’den Konya üzerine yürüyüşe geçmiştir. Denizli yakınlarındaki Miryakefalon vadisinde yapılan savaşta II. Kılıçarslan, Bizans İmparatoru Menvel’i mağlup etmiştir.

    Yalnız bu bilgiyle;

    I. Bizans İmparatoru’nun milli ordusu yoktur.

   II. Bizans İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devleti tarafından vergiye bağlanmıştır.

  III. Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

    Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I,II ve III

4. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’den sonra devletin başına geçen II. İzzeddin Keykavus iç huzuru sağlamaya çalıştıysa da Moğolların müdahalesiyle ülkeyi kardeşleri arasında paylaştırmak zorunda kalmıştır.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dış müdahale iç politikayı olumsuz etkilemiştir.

B) Geleneksel veraset sistemi uygulanmıştır.

C) Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesi sarsılmıştır.

D) Moğollar devlet topraklarının eşit bir şekilde paylaşılmasını sağlamıştır.

E) Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi gücü zayıflamıştır.

5. I. Kadı 

   II. Müşrif

  III. Reis’ül Bahr

Yukarıda verilen görevlilerden hangilerinin askeri alanda yetkilerinin olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) Yalnız II  D) II ve III  E) I,II ve III

OKUMA TAVSİYESİ: Kadı Nedir? Kadıların Görevleri Nelerdir?

6. –Muğla ve çevresinde kurulmuştur.

    – Güçlü bir donanmaya sahip olan bu beylik, Akdeniz’de fetihler yapmış ve Venediklilerle mücadele etmiştir.

Yukarıdaki özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydınoğulları  B) Candaroğulları  C) Karesioğulları  D) Menteşeoğulları E) Saruhanoğulları

7.  –Manisa ve çevresinde kurulmuştur.

– Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne ilk katılan beyliktir.

– Kurdukları donanma ile Ege Adalarına seferler düzenlemişlerdir.

Yukarıdaki özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saruhanoğulları B) Menteşeoğulları C) Candaroğulları D) Germiyanoğulları E) Karesioğulları

8. Anadolu Selçuklu Devleti’nde kervansaraylarda din ve ırk farkı gözetilmeden üç gün kılınabilmiş, hasta olanlar tedavi edilmiştir. Günde iki öğün yemek verilen, banyo ihtiyaçları karşılanan, hayvanlarına bakılan yolcuların masrafları vakıflar tarafından ücretsiz olarak karşılanmıştır.

    Yalnız bu bilgiyle Anadolu Selçukluklularıyla ilgili;

    I. Ekonomik alanda eşitlik sağlamışlardır.

   II. Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir.

  III. Ticaretin geliştirilmesini amaçlamışlardır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) II ve III  E) I,II ve III

9. I. Çinicilik→Yapıların iç ve dış süslemeleridir.

   II. Tezhip→Kitap süsleme sanatıdır.

  III. Minyatür→Küçük boyutlu resimlerdir.

  IV. Hat→Ağaç işleme sanatıdır.

   V. Mescit→Minberi olmayan küçük camilerdir.

    Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

    A) I                B) II                      C) III                 D) IV                   E) V

10. Ahiler, kazançlarının bir kısmını yardıma muhtaç olanlara ayırmışlardır ve ayrıca üretim faaliyetlerini ihtiyaca göre ayarlamışlardır. Ayrıca üretilen malları sıkı bir şekilde kontrol etmişler, kalitesiz mal üretilmesini önlemişlerdir.

Yalnız bu bilgiyle;

 I. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmuşlardır

 II. Tüketici haklarını korumuşlarıdır.

III. Haksız rekabeti önlemişlerdir.

Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) I,II ve III

11. I. Denizcilikle uğraşmaları

II. Anadolu Türk siyasi birliğini kurmaya çalışmaları

 III. Meliklerin yetkilerini kısıtlamaları

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti’ni Büyük Selçuklu Devleti’nden ayrılan özelliklerindendir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve II  E) I,II ve III

12. Anadolu Selçuklu Devleti’nde Alaeddin Keykubad’ın 1237’de ölümünden sonra yerine geçen oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev devleti iyi yönetemediği için hükümdar üzerinde etkinlik kuran vezir Saadettin Köpek kendisine rakip olarak gördüğü komutanlar ve devlet adamlarını öldürtmüş ve devletin zayıflamasına yol açmıştır.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Devlet üzerinde İran etkisi artmıştır.

B) Devletin merkezi otoritesi zayıflamıştır.

C) Devlet 12. yüzyılda yıkılma sürecine girmiştir.

D) Devletin veraset anlayışı değişmiştir.

E) Askerlerin ülke yönetimindeki etkinlikleri artmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir