Talas Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

Talas Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

Talas Savaşı

750 yılında milliyetçilik politikası izleyen Emeviler Devleti yıkılmış, Abbasiler Devleti kurulmuştu. Abbasilerin Milliyetçi bir politika takip etmemeleri Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkilerin iyileşmesini sağlamıştır.

VIII. yüzyıl ortalarında Orta Asya’da güçlü Türk devleti olmadığı için otorite boşluğu dolmuş bu durumdan yararlanarak Orta Asya’ya ve Türklere hakim olmak isteyen Çinliler Doğu Türkistan’a kadar ilerlemişlerdi. Böylece Talas ırmağına kadar olan topraklar Çinlilerin eline geçmiştir.

Abbasilerin Horasan valisi Ebu Müslim Çinlilerin ilerleyişini durdurmak için harekete geçti. Müslüman Araplarla Çinliler Talas ırmağı yakınlarında karşılaştılar. Türk boylarından Karluklar bu savaşta Müslüman Arapları destekleyerek savaşı kazanmalarını sağladılar (751)

Talas Savaşının Sonuçları

– Orta Asya Çinlilerin egemenliğine girmekten kurtulmuştur.

– Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler iyileşmiş savaşların yerini dostluklar almıştır.

– Türklerle Müslüman Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir.

– Türkler kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamıştır ve Talas Savaşı Türk-İslam tarihinin başlangıcı kabul edilmiştir.

– Dünya kültür bakımından önemli kabul edilen kağıt Çin’in dışında yayılmaya başlamıştır.


Gelen Aramalar:

talas savasinin sonuclari, talas savaşı sonuçları, 751 talas savaşının sonucları

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Atabeylik Sistemi Nedir Kısaca

Atabeylik Sistemi   İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde uygulanan atabeylik sistemi, İslâmiyet’ten sonra kurulan Türk devletlerine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir