İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları 2

Test AdıTürklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları 2
Test TürüÇoktan seçmeli
Soru Sayısı12
Tavsiye olunan süre18 dakika
İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları 2

 1.  –  840-1212 yılları arasında  yaşadılar.

   –  Resmi yazı dilleri Türkçe olup ,Uygur alfabesini kullandılar.

   –  İlk Türk – İslam devleti oldular.

Yukarıdaki özellikleri verilen Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A) Karluklar B) Gazneliler C) Tolunoğulları D) Karahanlılar

E) Büyük Selçuklular

2.  Türklerin , İslamı kabul etmelerinde;

   1-İslamiyet’te ibadetin tapınakta yapılması şartının olmaması

   2-Göktanrı inancının ,İslam da ki tek tanrı inancıyla benzerlik göstermesi

   3-  Türklerdeki ‘’cihan egemenliği’’ düşüncesiyle İslamdaki ‘’cihat anlayışının benzerliği’’

   4- Türklerdeki ozan ve kamların , İslam evliyaları ve dervişleriyle benzerlik göstermesi

Gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) 1-2-3 ve 4            B) 3 ve 4 C)1 ve 4        D)1 ve 2     E) 2 ve 3

3. Mısır’da kurulan ilk Türk – İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tolunoğulları    B)Akşitler C)Fatimiler      D) Memlükler E) Eyyubiler

4.İlk Türk – İslam Devletlerinde mali ve idari işlerin denetimini yapan görevli aşağıdakilerden hangisidir  ?

A) Tuğrai     B) Müstevfi C) Müşrif       D) Naib E)Emir-i Arz

5.Abbasi halifesinde isyan eden Mısır’ın Türk valisi tarafından kuruldu. Sınırlarını Filistin ve Suriye’ye kadar genişletti. Mısır bu devlet döneminde en parlak dönemini yaşadı. Dünyanın ilk akıl ve ruh sağlığı hastanesi açıldı.

Buna göre, yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memlükler   B) Tolunoğulları    C)Akşitler    D)Eyyubiler E) Fatimiler

6.Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden, Türk tarihinin ilk kervansaraylarını yapan ayrıca Türk-İslam medreselerini kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karahanlılar        B) Gazneliler       C)  Büyük Selçuklular     D) Anadolu Selçukluları     E)Osmanlı Devleti 

7.­­­ -Divan-ı Lugat-it Türk

     -Atabetü’l Hakayık

      -Divan-ı Hikmet

Yukarıda adı verilen Türk-İslam dönemine ait eserler aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde hazırlamıştır?

A)Memluklar              B)Eyyubiler          C)Karahanlılar    D)Harzemşahlar          E)Büyük Selçuklular

8.  Abbasi Devletini Şii Büveyhoğullarına karşı koruyan ilk Türk –İslam hükümdarı hangisidir?

A) Tuğrul Bey B) Alparslan C)Melikşah D)Gazneli Mahmut E) Gazneli Mesut                                                            

9.Gaznelilerle,Büyük Selçuklular arasında yapılan savaşların oluş sırasının aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verildiği söylenebilir?

A)Nesa-Serahs-Dandanakan

B)Serahs-Nesa-Dandanakan

C)Dandanakan-Nesa-Serahs

D)Dandanakan-Serah-Nesa

E)Serahs-Dandanakan-Nesa

10.Aşağıdakilerdn hangisi Selçuklu Ordusunun bölümlerinden biri değildir?

A)Hassa Ordusu B)Gulam-ı Saray C)Eyalet Askerleri

D)Yeniçeriler E)Türkmenler

İPUCU: Büyük Selçuklu Ordusu

11.Türk İslam Devletlerinden biri olan Selçuklularda sarayda ve orduda Türkçe konuşulmasına karşılık resmi yazışmalarda Farsça kullanılmıştır. Bilim ve edebiyat alanında ise Arapça ve Farsça kullanılmıştır.

Buna göre,

  1. Bu dönemde Türk dilinin gelişmesi yavaşlamıştır.
  2. Yönetimde Türkçe konuşulmaktadır
  3. Selçuklular,Arap ve Fars kültürünün etkisinde kalmıştır

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A)Yalnız 1         B)Yalnız 2       C)Yalnız 3     D)1 ve 2     E) 1,2 ve 3

12.Büyük Selçukulu Devletı yıkıldıktan sonra aynı topraklar üzerinde birbirinden farklı devletler kurulmuştu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu devletler arasında olduğu söylenemez?

A)Suriye Selçukları B)Samanoğulları C)Anadolu Selçukları

D)Kirman Selçukluları E)Horasan Selçukluları

İPUCU: Büyük Selçuklu Devleti Yıkılınca Kurulan Devletler


BİR TEST DAHA 🙂 İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

TAVSİYE: İlk Türk İslam Devletleri Doğru Yanlış Soruları

TAVSİYE: İlk Türk İslam Devletleri Boşluk Duldurma Soruları


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Tuğrul ve Çağrı bey Dönemi Özet

Bu dönemde temel amaç tam bağımsız bir devlet haline gelmek ayrıca göçebe Türkmenlerle yurt bulmaktır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir