İlk Türk İslam Devletleri Doğru Yanlış Soruları

Test AdıTürklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Doğru Yanlış Soruları
Test TürüDoğru Yanlış
Soru Sayısı20
Tavsiye olunan süre20 dakika
İlk Türk İslam Devletleri Doğru Yanlış Soruları

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu karşılarındaki karelere (D) ve (Y) şeklinde yazınız.

1.Talas Savaşı ile kâğıt, matbaa, mürekkep ve barut gibi buluşlar Çin dışına yayılmıştır. 

2.Tolunoğulları devleti Tolun bin Ahmet tarafından kurulmuştur.

3.Akşitler Devletini Abbasiler yıkmıştır.

4.Karahanlı Devleti Satuk Buğra Han Döneminde İslamı kabul etmiştir.

5.Karahanlı Devleti en parlak yıllarını Bilge Kül Kadir Han Döneminde yaşamıştır.

6.Ahmet Yesevi Divan-ı Lügati’t Türk adlı eseriyle Türkçenin Arapçadan üstü olduğunu savunmuştur.

7.Gazneli Mahmut 17 Hint Seferiyle İslamı Hindistan’a yaymıştır.

8.İslam Devleti’nin koruyuculuğunu üstlenen ilk Müslüman Türk devleti Gaznelilerdir.

İPUCU: Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi

9.1071 Malazgirt Savaşıyla Anadolu tamamen Türklerin eline geçmiştir.

10.­ 1.Beylikler Dönemi Malazgirt Savaşı sonunda başlamıştır.

11.Büyük Selçuklularda hükümdar oğullarına Melik denir. 

12: Selçuklularda Hassa ordusunun askerleri ‘Biştegani’ adıyla üç ayda bir maaş alırlardı. 

13.Tolunoğulları, Akşidler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlı Devleti, Mısır’da egemenlik kuran Türk devletleridir.

14.İhşidler, Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir.

15.Tolunoğulları ve İhşidlerin kısa sürede yıkılmalarında halkın Arap olması önemli bir rol oynamıştır.

İPUCU: Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri Kısaca

16.Atabetü-l Hakayık, Yüknekli Edip Ahmet’in eseridir.

17.Türk-İslam Devletlerinde iç ve dış yazışmaları Divan-ı Arz yürütmüştür.

18.Divan-ı Mezalim hükümdar başkanlığında haftanın belli günlerinde toplanarak halkın şikâyetlerini dinlerdi.

19.Has topraklar devlet memurlarına, komutanlara verilmiştir.

İPUCU: Büyük Selçuklularda Toprak Yönetimi

20.Öşür, Müslüman olmayanlardan alınan vergidir.


BİR TEST DAHA 🙂 İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

TAVSİYE: İlk Türk İslam Devletleri Boşluk Duldurma Soruları


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Tuğrul ve Çağrı bey Dönemi Özet

Bu dönemde temel amaç tam bağımsız bir devlet haline gelmek ayrıca göçebe Türkmenlerle yurt bulmaktır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir