Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi

9. sınıf tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ dahilinde ki Gazneliler Devleti konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Gazneliler Devleti

Gaznelilerin Kurulduğu Yer: Bugünkü Pakistan, Hindistan, Afganistan
Gaznelilerin Kurucusu: Alp Tigin
Gaznelilerin Başkenti: Gazne
Gaznelilerin En Büyük Hükümdarları: Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut)

Alp Tigin Samanoğulları Devleti’nin bir komutanı iken Samanoğulları ile arası açılınca bir grup Türk askeri ile Gazne şehrine gelmiş ve burada Gazneliler Devletini kurmuştur.
Ganzeliler Devleti Sebük Tigin zamanında güçlendiler.

Gazneli Mahmut (Sultan Mahmut ) devrinde Gazneliler Devleti en parlak dönemini yaşadı.

Abbasi Halifesini Büveyhoğulları’nın baskısından kurtardı. Halife tarafından “Sultan” ünvanı ile ödüllendirildi. (Türk tarihinde ilk defa) Sultan Mahmut Hindistan’a 17 sefer yaptı.

Sultan Mahmut’un Hindistan Seferinin Sebepleri:

1) İslam dinini Hindistan’a yaymak
2) Hindistan’ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmek istemesi.

Sultan Mahmut’un Hindistan Seferinin Sonuçları:

1) Hindistan’da İslamiyet yayıldı. Bugünkü Pakistan ve Bangledeş’in temelleri atıldı.
2) Gazneliler zenginleşti.
3) Hindistan’da ki kast sistemi erimeye başladı.
4) Hindistan’dan alınan filler Gazne Ordusuna güç kattı.

Sultan Mahmut’tan sonra devletin başına Sultan Mesut geçti. Sultan Mesut zamanında Selçuklu-Gazneli mücadelesi artamaya başladı. Nesa ve Serahs savaşlarını Selçuklular kazandı. Asıl mücadele 1040 yılında Dandanakan’da oldu. Dandanakan Savaşı’nı Büyük Selçuklu Devleti kazandı. Savaşı kaybeden Gazneliler kendilerini toparlayamadılar. 1187 yılında Gurlular tarafından yıkıldılar.

Gazne Devleti’nin Yıkılmasının Nedenleri:

1 : Gazneli Devleti kurulduğu bölgede Türklerin yoğunluğu fazla değildi. Bu devlette Türkler daha çok yönetim ve askeri alanda ağırlıklarını hissettirmişlerdir. Halkın büyük bir bölümü Türk değildi. Bu durum devletin çabuk yıkılmasında önemli rol oynamıştır.
2: Ordularında paralı asker bulundurmaları
3: Koruyucuları olan Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir