Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Büyük Selçuklu Ordusu
Büyük Selçuklu Ordusu Bilgi Kartı

İçindekiler

1.Gulam Ordusu

  • Gulaman-ı Saray‘da denir.
  • Değişik milletlerin ailesini kaybetmiş çocuklarının küçük yaşlarda alınarak özel olarak yetiştirildiği sistemdir.
  • Gulamlar daimi askerler olup bistegani isminde aylık almışlardır.
  • Bu ordu devletin merkez ordusudur.
  • Doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleridir.

DİKKAT: Gulam ordusunun Osmanlı Devleti’nde ki karşılığı “Kapıkulu”dur.

2. Hassa Ordusu

  • Çeşitli Türk boylarından seçilmiş atlı birliklerden oluşan ordudur.
  • Devletin merkezini korumuş ve savaşa her an hazır beklemişlerdir.
  • Giderleri ikta gelirleriyle karşılanmıştır.

3.İkta Ordusu (Sipahiler)

  • İkta topraklarından elde edilen gelirlerle oluşturulan, ordunun en kalabalık sınıftır.
  • Tüm masrafları ikta sahibi tarafından karşılanmıştır.

UYARI! Türk-İslam devletlerinde askeri teşkilatta ikta sistemini ilk defa Büyük Selçuklu Devleti uygulanmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: İkta Sistemini Uygulayan Devletler

4.Eyalet Askerleri

Melik ve eyalet valilerinin emrindeki askerlerdir.

5.Türkmenler

Sınır boylarına yerleştirilen ve savaş zamanında sultanın isteğiyle savaşa katılan askerlerdir.

UYARI! Selçuklu Devletinde savaşa gönüllü katılanlara Gaziyan; komutanlarına ise Dizdar denmiştir.

6.Yardımcı Kuvvetler

Selçuklu Devleti’ne bağlı devlet ve beyliklerin savaş zamanında gönderdiği askerlerdir.

OKUMA TAVSİYESİ: Büyük Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı Kısa Özet

Büyük Selçuklu Ordusu
Büyük Selçuklu Ordusu Şema

] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Tuğrul ve Çağrı bey Dönemi Özet

Bu dönemde temel amaç tam bağımsız bir devlet haline gelmek ayrıca göçebe Türkmenlerle yurt bulmaktır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir