Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı İle İlgili Bilgi

İlk Türk İslam Devletlerinde divanlar üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynıdır.

Türkiye Selçuklu Devletinde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Salatanat ve ona bağlı olarak çalışan diğer divanlar bulunmaktaydı. Şimdi bu divanlara bir göz atalım.

Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı İle İlgili Bilgi
Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı
  1. Divan-ı Saltanat: Sultan başkanlığında (veya vezir) toplanan önemli devlet işlerinin görüşüldüğü büyük divandır. Divan-ı Saltanat Üyeleri: İstifa, arz, işraf, inşa divanlarının başkanları ve pervane gibi görevliler ile katip ve tercümanlar bulunurdu.
  2. Divan-ı Tuğra (İnşa): Devletin iç ve dış yazışmalarını yapar. Başkanı Tuğrai’dir.
  3. Divan-ı İşraf: Askeri ve hukuki işler hariç teftiş eden divandır. Başkanına müşrif denir.
  4. Divan-ı Arz: Askerlik işleri ile ilgilenen divandır. Başkanına Ariz ve Arz’ül Ceyş denir.
  5. Divan-ı Mezalim: Ağır siyasi suçlara bakan divandır. Başkanı sultandır.
  6. Divan-ı İstifa: Mali işlere bakan divandır. Başkanı Müşrif’tir.
  7. Niyabet-i Saltanat Divanı: Sultan merkezde olmadığı zaman yerine bakan divandır.
  8. Divan-ı Pervane: İkta dağıtımı yapan, arazi kayıtlarını tutan divandır. Başkanına Pervaneci denir.
  9. Divan- Berid: Posta ve istihbarat işlerini yerine getiren divandır. Başkanına Sahib-i Berid denir.

] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir