Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı İle İlgili Bilgi

İlk Türk İslam Devletlerinde divanlar üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynıdır.

Türkiye Selçuklu Devletinde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Salatanat ve ona bağlı olarak çalışan diğer divanlar bulunmaktaydı. Şimdi bu divanlara bir göz atalım.

Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı İle İlgili Bilgi
Türkiye Selçuklu Devletinde Divan Teşkilatı
  1. Divan-ı Saltanat: Sultan başkanlığında (veya vezir) toplanan önemli devlet işlerinin görüşüldüğü büyük divandır. Divan-ı Saltanat Üyeleri: İstifa, arz, işraf, inşa divanlarının başkanları ve pervane gibi görevliler ile katip ve tercümanlar bulunurdu.
  2. Divan-ı Tuğra (İnşa): Devletin iç ve dış yazışmalarını yapar. Başkanı Tuğrai’dir.
  3. Divan-ı İşraf: Askeri ve hukuki işler hariç teftiş eden divandır. Başkanına müşrif denir.
  4. Divan-ı Arz: Askerlik işleri ile ilgilenen divandır. Başkanına Ariz ve Arz’ül Ceyş denir.
  5. Divan-ı Mezalim: Ağır siyasi suçlara bakan divandır. Başkanı sultandır.
  6. Divan-ı İstifa: Mali işlere bakan divandır. Başkanı Müşrif’tir.
  7. Niyabet-i Saltanat Divanı: Sultan merkezde olmadığı zaman yerine bakan divandır.
  8. Divan-ı Pervane: İkta dağıtımı yapan, arazi kayıtlarını tutan divandır. Başkanına Pervaneci denir.
  9. Divan- Berid: Posta ve istihbarat işlerini yerine getiren divandır. Başkanına Sahib-i Berid denir.

] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir