Büyük Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı Kısa Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan İlk Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı dahilinde ki “Büyük Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı Konu Anlatımı“nı aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bu konu aynı zamanda Tarih 3 dersi TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI dahilinde Ordu Teşkilatı konusunun bir parçasıdır.

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

İlk Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı

Büyük Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı

Büyük Selçuklu ordusu zamanının en güçlü ordusu idi. Ordu 6 bölümden oluşmaktaydı.

Guleman-ı Saray: Çeşitli milletlerden toplanan kölelerin özel bir eğitimle saray için yetiştirilmesi ile oluşmuş askerlerdir.
Hassa Askerleri: Çeşitli Türk boylarından oluşan atlı askeri birliklerdir.
Melik ve Vali askerleri: Melikler ve valilerde savaş zamanı emrindeki askerlerle Sultan’ın ordusuna katılırdı.
Bağlı Devlet ve Beyliklerin Askerleri: Büyük Selçuklu Devleti’ ne bağlı devlet ve beylikler de savaş zamanı Büyük Selçuklu Devleti’ne asker verirlerdi. (Ermeni ve Gürcü krallıkları gibi)
Türkmenler: Göçebe olarak yaşayan Türkmenler gönüllü olarak Sultan’ın ordusuna katılırlardı.
Sipahiler: İkta (toprak sahibi) olanların, gelirlerinin bir bölümü ile beslemek zorunda oldukları askerleridir. Buna göre ülke toprakları vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılırdı. Bu bölümlere ikta denirdi.


] }

Tavsiye Konular

İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

Test AdıTürklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları Test TürüÇoktan seçmeli Soru …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir