Büyük Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı Kısa Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan İlk Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı dahilinde ki “Büyük Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı Konu Anlatımı“nı aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bu konu aynı zamanda Tarih 3 dersi TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI dahilinde Ordu Teşkilatı konusunun bir parçasıdır.

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

İlk Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı

Büyük Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı

Büyük Selçuklu ordusu zamanının en güçlü ordusu idi. Ordu 6 bölümden oluşmaktaydı.

Guleman-ı Saray: Çeşitli milletlerden toplanan kölelerin özel bir eğitimle saray için yetiştirilmesi ile oluşmuş askerlerdir.
Hassa Askerleri: Çeşitli Türk boylarından oluşan atlı askeri birliklerdir.
Melik ve Vali askerleri: Melikler ve valilerde savaş zamanı emrindeki askerlerle Sultan’ın ordusuna katılırdı.
Bağlı Devlet ve Beyliklerin Askerleri: Büyük Selçuklu Devleti’ ne bağlı devlet ve beylikler de savaş zamanı Büyük Selçuklu Devleti’ne asker verirlerdi. (Ermeni ve Gürcü krallıkları gibi)
Türkmenler: Göçebe olarak yaşayan Türkmenler gönüllü olarak Sultan’ın ordusuna katılırlardı.
Sipahiler: İkta (toprak sahibi) olanların, gelirlerinin bir bölümü ile beslemek zorunda oldukları askerleridir. Buna göre ülke toprakları vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılırdı. Bu bölümlere ikta denirdi.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir