İlk Türk İslam Devletleri Boşluk Duldurma Soruları

Test AdıTürklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Boşluk Duldurma Soruları
Test TürüBoşluk Doldurma
Soru Sayısı20
Tavsiye olunan süre30 dakika

Aşağıdaki boşlukları uygun olan sözcüklerle tamamlayınız.

İlk Türk İslam Devletleri Boşluk Duldurma Soruları

1.Türk-Arap dostluğu ……… Savaşıyla başlamıştır.                                                                                                                          

2.Türkler ve Araplar arasında ilk savaş………………….Döneminde yapılmıştır.

3.Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti……………………dır.

4.Kutsal topraklara (Hicaz bölgesine) sahip olan ilk Türk devleti………………….dir.

İPUCU: Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri Kısaca

5.İslamiyeti  Asya’da kabul eden ilk Türk devleti………………….dır.

6.Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ilk Türk devleti………………….dır.

7.Gazneliler Nesa, Serahs ve ………………….Savaşları sonucunda yıkılmıştır.

8.Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların………………….boyundan gelmişlerdir.

9.Büyük Selçuklu Devleti…………..……..Savaşıyla tam bağımsızlığını ilan etmiştir.

10.Abbasi halifesi Tuğrul Beye……………..…..unvanını vermiştir.

İPUCU: Tuğrul Beyin Bağdat Seferi (1055)

11.Büyük Selçukluların Bizansla yaptığı ilk savaş………..………..dir. 

12.Tolunoğulları……………..…..adını verdikleri hastaneler kurmuşlardır.

13.Malazgirt Savaşı……………..….. ve …………..……..arasında yapılmıştır.

İPUCU: Malazgirt Meydan Savaşının Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

14.Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlara………..……….. Döneminde ulaşmıştır.

15.Büyük Selçuklu Devleti……………..…..Savaşıyla yıkılma sürecine girmiştir. 

16.Karahanlılar………..………..Döneminde İslamiyeti kabul etmiştir.

17.Yusuf Han Hacip’in…………..……..adlı eseri ideal devlet yönetiminin anlatıldığı ilk siyasetnamedir.

18.Kaşgarlı Mahmut’un………………….adlı eseri Türkçeye ait bütün lehçelerin yer aldığı ilk sözlüktür. 

19. ……..…………..sultan unvanını kullanan ilk hükümdardır.

20. …………..……..Büyük Selçuklu Devleti’nde mali işlere bakan divandır.

İPUCU: Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri Kısaca


BİR TEST DAHA 🙂 İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

TAVSİYE: İlk Türk İslam Devletleri Doğru Yanlış Soruları


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Tuğrul ve Çağrı bey Dönemi Özet

Bu dönemde temel amaç tam bağımsız bir devlet haline gelmek ayrıca göçebe Türkmenlerle yurt bulmaktır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir