Tuğrul Beyin Bağdat Seferi (1055)

  • İslam dünyasında ilk iç sorunlar Hz Osman döneminde başladı. Hakem Olayı sonrası başlayan ilk ayrılıklar, Emeviler döneminde yaşanan Kerbela Savaşı sonrası kesin ayrılığa dönüştü. Müslümanlar şii ve sunni olarak iki mezhebe ayrıldı.
  • XI. yüzyılda Abbasiler sunnilerin temsilcisi iken İran’da bulunan Büveyhoğulları da şiilerin temsilcisi idi.

UYARI: Bu dönemde Müslümanlar arasında siyasi birlik yoktur. Abbasi Devleti merkezi otoriteyi kaybetmiş Tevaif-i Mülk Devletleri ortaya çıkmıştır. Mezhep farklılığı birlik ve beraberliğin zayıflamasına ve çatışmalara zemin hazırlamıştır.

Tuğrul Beyin Bağdat Seferi (1055)
Tuğrul Bey’in Bağdat Seferinin Sebebi, Sonucu ve Önemi

İçindekiler

Tuğrul Beyin Bağdat Seferinin Sebebi

  • Şii Büveyhoğullarının zayıf durumda olan Abbasileri sürekli baskı altında tutması ve bu baskılara direnemeyen halifenin Tuğrul Bey’den yardım istemesi

Bağdat Seferi

1055’te Bağdat’a gelen Tuğrul Bey Büveyhoğullarını yenilgiye uğrattı. Tuğrul Bey’in geri dönmesinden yararlanan Büveyhoğlu Devleti’nin tekrar Bağdat’ı işgal etmesi üzerine ikince defa Bağdat’a gelen Tuğrul Bey Büveyhoğlu tehlikesini tamamen ortadan kaldırmıştır.

Tuğrul Beyin Bağdat Seferinin Sonuçları

  • Halife Kaim bi-Emrillah Tuğrul Bey’e altın kılıç kuşatarak ”Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını vermiştir.
  • Halifenin koruyuculuğu Türklere geçmiştir.
  • İslamiyet’teki siyasi güç Selçuklu Devleti’ne geçmiştir.
  • Tuğrul Bey halifenin dini yetkilerine karışmamıştır. Böylece siyasi otorite ve dini otorite birbirinden ayrılmış laik bir tutum benimsenmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Tuğrul Bey Dönemi Kısa Özet

Kaynak:

http://www.tarihportali.org/ilk-turk-islam-devletleri-resimleri/12475-tugrul-beyin-bagdat-seferi-ozet-resmi.html

] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir