Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri Kısaca

Büyük Selçuklularda Divanlar ve Görevleri

Divan-ı İstifa
Devletin malî işlerini yürütmekle görevliydi. Vergilerin toplanması ve harcamaların takibinden bu divan sorumluydu. Divan-ı İstifaya başkanlık yapan kişiye “müstevfi” denirdi.
Divan-ı Arz
Görevleri hassa askerlerinin maaşlarını ödemek ve ordunun her türlü ihtiyacını karşılamaktı. Bu divanın başkanına “arız” denirdi.
Divan-ı İşraf
Görevi devletin malî ve idari işlerinin doğru yürütülüp yürütülmediğini denetlemekti. Divan-ı İşrafa “müşrif” başkanlık ederdi.
Divan-ı İnşa
Bu divan sultanın iç ve dış yazışmalarından sorumluydu. Başkanı olan “tuğrai”, sultana ait mektuplar ile berat ve menşur gibi devletin yazılı belgelerine tuğra çekerdi.
Niyabet-i Saltanat
Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işleri ile ilgilenen divandı. Bu ma-kamda bulunan ve sultana vekalet eden kimseye “naip” adı verilirdi.
Divan-ı Mezalim
Hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkemedir. Ağır siyasi suçlar görüşülüp karara bağlanırdı. Başkanına “emir-i dad” denirdi.
Divan-ı Berit
Başında “sahib-i berid”in bulunduğu “divan-ı berid” ise posta işlerini yürütmekle görevliydi.


] }

Tavsiye Konular

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir