Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri Kısaca

Büyük Selçuklu Devletinde divanlar ve görevleri dediğimizde en başta Divan-ı Saltanatı saymamız gerekir. Diğer divanlar yani İstifa, Arz, İşraf ve Tuğra divanları Divan-ı Saltanata bağlıdır. Diğer divanlar sonradan eklenmiştir.

Bu konu özellikle KPSS hazırlığında önem arz etmektedir.

Hocam önce ver özeti, tabloyu acelem var diyen arkadaşım buyur. Tablodan sonra ayrıntılı anlatım var, ona da bak istersen. Ha bir de en son da video var. Sen bilirsin 🙂

Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri
Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri Şeması KAYNAK
Divan’ın AdıBaşkanıGörevi
Divan-ı Saltanat (Divan-ı Ala)Büyük VezirTüm devlet işlerini yürütmek
Divan-ı İstifa Müstevfi Devletin mali işlerinden sorumlu divan.
Divan-ı Arz Arız Askerlik işlerinden sorumlu divan
Divan-ı İşraf Müşrif Devletin mali ve idari işlerini denetler
Divan-ı İnşa (Divan-ı Tuğra)Tuğrai veya MünşiiDevletin iç ve dış yazışmalarından sorumlu divan
Niyabet-i Saltanat NaipHükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işleri ile ilgilenen divan
Divan-ı Mezalim Sultan veya Emir-i dad Yüksek mahkeme
Divan-ı BeridSahib-i berid Devletin posta işleri
Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri (Başkanları ile birlikte)

Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri

Divan-ı Saltanat
Devlet işlerini yürütmekle görevli hükümete Divan- Saltanat (Büyük Divan) veya Divan-ı Ala denirdi. Bütün divanlar Divan-ı Saltanat’a bağlıydı. Başında hükümdara bağlı hareket eden Sahib-i Divan-ı Saltanat ünvanlı büyük vezir bulurdu.

Divan-ı İstifa
Devletin malî işlerini yürütmekle görevliydi. Vergilerin toplanması ve harcamaların takibinden bu divan sorumluydu. Divan-ı İstifaya başkanlık yapan kişiye “müstevfi” denirdi. (Bugünkü karşılığı Maliye Bakanı)

Divan-ı Arz
Görevleri hassa askerlerinin maaşlarını ödemek ve ordunun her türlü ihtiyacını karşılamaktı. Bu divanın başkanına “arız” denirdi. (Bugünkü karşılığı Milli Savunma Bakanı)

Divan-ı İşraf
Görevi devletin malî ve idari işlerinin doğru yürütülüp yürütülmediğini denetlemekti. Divan-ı İşrafa “müşrif” başkanlık ederdi.

Divan-ı İnşa
Bu divan sultanın iç ve dış yazışmalarından sorumluydu. Başkanı olan “tuğrai”, sultana ait mektuplar ile berat ve menşur gibi devletin yazılı belgelerine tuğra çekerdi.

Niyabet-i Saltanat
Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işleri ile ilgilenen divandı. Bu makamda bulunan ve sultana vekalet eden kimseye “naip” adı verilirdi.

Divan-ı Mezalim
Hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkemedir. Ağır siyasi suçlar görüşülüp karara bağlanırdı. Başkanına “emir-i dad” denirdi.

Divan-ı Berit
Başında “sahib-i berid”in bulunduğu “divan-ı berid” ise posta işlerini yürütmekle görevliydi.

Büyük Selçuklularda Divanlar ve Görevleri için direk dakika veriyorum 🙂 38:32

KAYNAK: https://islamansiklopedisi.org.tr/divan–devlet#4


] }

Tavsiye Konular

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST)

9. sınıf tarih 1. dönem 2. yazılı öncesi aşağıdaki oynatma listelerine bir bak istersen. İçindekiler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir