XI. Yüzyılda Anadolu’ya Yönelik Oğuz Göçleri

Türkler Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli nedenlerden dolayı Anadoluya gelmişlerdir.

İçindekiler

XI. Yüzyılda Anadolu'ya Yönelik Oğuz Göçleri

Büyük Selçuklu Devleti Öncesi Anadolu’ya Türk Akınları

  • İlk kez MÖ 7 y.y .da İskitler
  • MS 4.y.y.da Hunlar
  • MS 6.y.yda Konya, Kayseri ve Ankara`ya kadar akınlar düzenleyen Sabirler.
  • 9.yy.da Abbasi ordusunda görev alan Türkler Anadolu`ya gelmişlerdir.   

Türkler tarafından Anadolu’ya yapılan bu akınlarda temel amaç keşif yapma, yıpratma ve Anadolu’nun zenginliğini ele geçirmektir

Büyük Selçuklu döneminde akınların niteliği değişmiş bu dönemden itibaren temel amaç Anadolu’yu ele geçirmek yani yurt edinmek olmuştur.

Büyük Selçuklu Öncesinde Anadolu’nun Genel Durumu

Sasani Devleti’yle uzun süren savaşlar sonrasında Bizans’ın otoritesini kaybetmesiyle Bizans bünyesinde doğuda Ermeni ve Gürcü prenslikler kurulmuş böylece Bizans’ın siyasi birliği bozulmuştur.

Savaşlardan bıkan Anadolu halkı kıyı bölgelere çekilmiştir.

Anadolu’nun içinde bulunduğu bu durum Türklerin işini kolaylaştırmıştır.                

Anadolu’da Türk Tarihinin Başlaması       

Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi Anadolu Akınları

1015-1021 yılları arasında Anadolu’ya keşif amaçlı Vaspurgan Seferi yapan Çağrı Bey, Tuğrul Bey’e sunduğu raporla Anadolunun yurt olarak yerleşmek için uygun bir yer olduğunu bildirmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Çağrı Beyin Anadoluya Yaptığı Akınların Amacı

Keşif seferlerinin ardından Tuğrul ve Çağrı Beyin göçebe Türkmenleri Anadolu’ya doğru yönlendirilmesiyle bu durumdan rahatsız olan Bizans Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadoludan atmak amacıyla Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinden oluşan bir orduyla saldırıya geçmiştir.

Erzurumun Pasinler Ovası’nda 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı‘nda Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans kuvvetleri ilk defa karşı karşıya gelmiş ve yapılan savaşı Selçuklu ordusu kazanmıştır.

Böylece Pasinler Savaşı sonrasında Anadolu’nun fethine zemin hazırlamış ve Anadolu’ya Türk akınları artmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Pasinler Savaşının Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Alparslan Dönemi Anadolu Akınları 

Alparslan Döneminde Türk akınlarının daha da artmasından rahatsız olan Bizans’ın büyük bir orduyla saldırıya geçmiş, Malazgirt Savaşıyla sonuç değişmemiş, bu savasıda Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.

1071 Malazgirt zaferi Türk tarihi açısından dönümün noktası sayılmıştır.

Bu zafer sonrasında Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış artık Anadolu’yu yurt edinmeye yönelik akınlar hızlanmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Malazgirt Meydan Savaşının Sebepleri, Sonuçları ve Önemi


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir