Kıbrıs’ın Fethinin Sebep ve Sonuçları

Kıbrıs’ın fethi Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde 1571 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetihle birlikte Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz’e tamamen hakim olmuştur.

Fetih Tarihi1 Ağustos 1571
Fetih döneminin padişahı2. Selim
Fethi gerçekleştiren komutanLala Mustafa Paşa

Kıbrıs Adası, Venediklilerin elindeydi. Yavuz’un Memluk Devleti’ne son vermesinden sonra Venedikliler ada için Memlüklere ödedikleri vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başladılar.

İçindekiler

Kıbrıs’ın Fethinin Sebepleri:

  • Kıbrıs’ın jeopolitik konumu,
  • Doğu Akdeniz’e egemen olma,
  • Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlama,
  • Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlama,
  • Venedik’in Kıbrıs üzerinden yaptıkları korsanlık faaliyetlerine son verme,

Adanın alınması konusunda Sokullu Mehmet Paşa, 2. Selim ile ters düşmüştür. Çünkü Sokollu’ya göre ada fethedilirse Avrupa, Osmanlı’ya karşı bir haçlı ittifakı oluşturacaktı.

Kıbrıs’ın Fethinin Sonuçları:

Padişah II. Selim’in isteği üzerine, Kıbrıs Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Adaya Konya ve Karaman çevresinden Türkler yerleştirildi. (1571)

  • Doğu Akdeniz’de Osmanlı kesin egemenlik kurdu,
  • Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı,
  • Osmanlının Akdeniz’deki üstünlüğü pekişti,
  • İnebahtı Deniz Savaşı’na zemin hazırlandı.

] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir