1. Ünite: Tarih Bilimi

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 35 Cevapları

1

Sizce arkeolojik çalışmalar tarihî olayların değerlendirilmesine ne gibi katkılar sağlamaktadır? Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen buluntular, tarihin bilinmeyen karanlık dönemlerini aydınlatabileceği gibi mevcut bilgilerin de değişmesine neden olabilir. Tarihî olayların belirli bir kronolojik sırada verilmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız. Tarihî olayların belirli bir kronolojik sırada verilmesinin sebebi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek ve olayları bir bütün halinde inceleyebilmektir.  

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 34 Cevapları

1

Tarih araştırmalarında birçok bilim dalına başvurulmasının nedenleri hakkında bilgi edininiz. – Tarihin inceleme alanının çok geniş olması. – Çok çeşitli kaynaklar kullanılması ARKEOLOG : Kazı bilimi ile uğraşan bilim adamı. PALEOGRAF: Eski yazıları okuyan bilim adamı. FİLOLOG: Dilleri araştıran bilim adamı. Tarihî olayların değerlendirilmesinde coğrafyanın hangi konularından yararlanılmaktadır? Açıklayınız. Tarihî olayların değerlendirilmesinde coğrafyanın iklim, yeryüzü şekilleri, coğrafi konum konularından faydalanılır. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 32 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 32 Cevapları YILDIRIM BAYEZİT’İN ŞANLI SEFERLERİ Şanı yüce sultan Amasya şehrine lütuf ve ihsan gölgesini saldığı zaman doğru görüş sahibi bazı beyler, Timur’un çağrısına uymaktan onu çevirmek  için eski görüşlerini yeniden belirttiler. … Yukarıdaki metni göz önünde bulundurarak Osmanlılarda tarih yazıcılığının tarzı ve amacı hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Öğretici ve hikayeci tarih anlayışına ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 30 Cevapları

1

Geçmişten günümüze tarih yazıcılığının geçirdiği aşamalar hakkında ön bilgi edininiz. Tarih yazıcılığı, yaşanılan dönemin özelliklerine ve toplumların beklentilerine göre çeşflitlilik göstermiştir. Hititlerde anallar (yıllıklar), Köktürklerde kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, Ruslarda kronikler tarih yazıcılığna örnek gösterilebilir. Belirlediğiniz bir tarihçi hakkında araştırma yapınız. Lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. http://www.tarihportali.org/turk-tarihcileri/ Vakanüvis: Dönemin olaylarını kaydetmekle görevlendirilmiş resmî devlet târihçisi. Şehnameci: Padişah ve diğer yöneticilerin hayatları, kahramanlıkları, ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 29 Cevapları

1

Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir? Belirtiniz. Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi değiştirebilir. Tarihi bilgiler elimizde olanlardır, bu bilgiler yeni bulgularla her an değişebilir. Tarihte mutlak değerler yoktur. Bu düşünceden hareket eden tarihçiler geçmişte yaşanmış tarihî olaylarla ilgili sürekli araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda bulunan yeni bilgi ve belgeler, mevcut tarihî ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 28 Cevapları

1

Sizce Kadeş Savaşı‘nı kim kazanmıştır? Hititler kazanmıştır. Zira firavun tanrının oğlu iken Hitit kralı tanrıya hesap vermek zorunda olan bir kuldur. Bir savaşı 2 tarafta kazanamayacağına göre ve Hitit kralı da tanrıya yalan söyleyemeyeceğine göre savaşı Hititler kazanmıştır. Kadeş Savaşı ile ilgili farklı yorum ve sonuçların çıkmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Devrin şartları ve bulunan belgelerde ki farklılıklar ile ilgilidir. Tanrının oğlu Firavun’un ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 27 Cevapları

1

Tarihî olayların değerlendirilmesinde, tarihî olayların yaşandığı dönemin şartlarını bilmek neden önemlidir? Açıklayınız. Toplumların değer yargılarından tutunda, teknolojiye kadar zaman herşeyi değiştirir. Bugünün değer yargıları ile çok abes olan bir durum yüzyıllar öncesinde çok normal karşılanabilir. Bu sebeple olayları 2015’in mantığı ve şartları ile değerlendirmek yanlıştır, devrin şartlarını göz önüne almak gerekir. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebeplerini tespit ediniz. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 26 Cevapları

1

Atatürk’ün tarihe bakış açısını açıklayınız. Milliyetçi bakış açısına ssahiptir. Yeni kurulan Türk Devleti’nin ana unsuru olan Türklerin tarihinin en ince ayrıntılarına kadar araştırılmasını istemiş  ve bu yöndeki çalışmalara önderlik etmiştir. Türk Tarih Kurumu ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Genel Ağ (internet) sayfalarını inceleyerek Atatürk’ün tarih konusunda yaptığı çalışmaları belirleyiniz. Bu kurumların günümüzdeki faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayınız. 1930 yılında ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 25 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 25 Cevapları Yukarıdaki diyalogdan hareketle tarih öğrenmenin insanlar üzerinde ne tür etkiler bırakabileceğini, insanlara ne tür katkılar sağlayabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Vatana ve millete olan bağlılığı arttırır. Vatan ve millet uğruna çalışma azmini arttırır. Toplum birbiri ile kenetlenir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 24 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 24 etkinlik Cevapları ETKİNLİK MÖ 1253: 13. yy.ın 1. yarısının 2. çeyreği MÖ 745: 8. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MÖ 135: 2. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MS 1071: 11. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MS 1789: 18. yy.ın 2. yarısının 4. çeyreği MS 2014: 21. yy.ın 1. yarısının 1. çeyreği  

Devamını Oku