1. Ünite: Tarih Bilimi

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Kısa Özet

tarih bilimi(1)

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) 9:22’de Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Tarihi olayların incelenmesini, öğretilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla olaylar zamanlarına, mekanlarına ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Zamana göre sınıflandırma, olayların yüzyıllara veya belirli tarihlere bölünmesiyle yapılır. Örneğin; Yeni Çağ, Yakın Çağ XIX. veya XX. Yüzyıl, Melikşah Dönemi, Alaeddin Keykubat Dönemi. Mekana göre sınıflandırmada, olaylar meydana geldikleri yerlere göre ayrılmıştır. Mekana göre sınıflandırmada kıtaların, ülkelerin, …

Devamını Oku

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar

tarih bilimi(1)

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir. Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir. Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır. Olaylar yansız olarak değerlendirilmelidir. Tarafsızlığın sağlanabilmesi için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: Olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklenmeli ve olayların bütün sonuçları göz …

Devamını Oku

Tarih Biliminin Yöntemi ve Nitelikleri

tarih bilimi(1)

Tarih Biliminin Yöntemi (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) Tarih Biliminin Yöntemi ve Nitelikleri Tarih biliminin kendisine özgü metodları vardır. Tarih biliminin yöntemi gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayanan tabiat, tıp ve fen bilimlerinden farklıdır. Geçmişten kalan izler, kalıntılar, kaynaklar, insanlığın geçmişte yaşadığı olayların birer belgesi niteliğindedir. Bu nedenle tarihi olaylar laboratuvarda deney yaparak yeniden tekrarlanamadığı için …

Devamını Oku

Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tarih Bilimi Ünitesi Cevapları

1

Bu eğitim-öğretim yılında 9. sınıflarda tarih ders kitabı olarak okutulan Ekoyay Yayınları Tarih 9 kitabı 1. Ünitesi olan Tarih Bilimi ünitesi içeriğinde bulunan soru ve etkinliklerin cevapları aşağıda sayfa sayfa ayrılarak www.tarihportali.net bünyesinde bulunan tarih öğretmenleri tarafından cevaplanmıştır. Faydalı olması dileğiyle. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 14 Cevapları için tıklayınız. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 15 …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Olay, kısa süreçte gerçekleşen durumdur. Olgu, olay neticesinde uzun sürede gerçekleşen durumdur. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi olguya örnek gösterilemez? A) Fransız ihtilali sonrası milliyetçilik akımlarının yayılması B) Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’nun Türkleşmesi C) Mohaç Meydan Muharebesi’yle …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 41 Cevapları

1

Doğanın dengesinin bozulması insanlar ve çevre üzerinde ne tür etkiler bırakmış olabilir? Açıklayınız. Doğanın dengesinin bozulması iklim ve bitki örtüsüne zarar verir. Doğla kaynaklar kirlenir veya insanlar için yetersiz hale gelir. Afrika örneğinde olduğu gibi kıtlık, susuzluk vb. problemler yaşanabilir. Tarihî olaylarda istatistiki bilgilerin kullanılması tarihî bilgilere nasıl katkı sağlamaktadır? Tarihî olaylarda istatistiki bilgilerin kullanılması geleceğe dair tahminlerin yapılması konusunda …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 40 Cevapları

1

Sosyoloji bilimi hangi konularda tarihe yardımcı olmaktadır? Açıklayınız. Sosyoloji, tarihî olayların geçtiği döneme ait toplum yapısı ve değer yargılarının bilinmesi sağlayarak tarihe yardımcı olur. Dil, tarihsel olayların değerlendirilmesinde neden önemlidir? Belirtiniz. Dil, ait olduğu milletin aynasıdır. Kullanılan kelimelerin içindeki duygu, mecaz ancak dili bilenler tarafından aktarılabilir. Bunu bilmeden yapılabilecek çeviri ve değerlendirmeler yanlış yorumlara sebep olabilir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 39 Cevapları

1

Yukarıdaki antlaşma metnine göre Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki siyasi ilişkilerle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Osmanlı siyasi olarak Avusturya’ya karşı üstünlüğü ele geçirmiştir. Yukarıdaki görsellerden hareketle paraların bastırıldığı dönemlerin kültürel ve ekonomik yapısı hakkında neler söylenebilir? Resimdeki paralardan yola çıkarak; Kültürel yapı; Milli ve manevi değerlere önem verilmektedir. Sanat ve sanatçıya önem verilmektedir. Ekonomik Yapı; Kağıt paradan yola çıkarsak (10.000 …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 38 Cevapları

1

1. İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışı hangi temeller üzerine kurulmuştur? Töre ve adalet 2. Felsefe bilimi hangi konularda tarihçilere nasıl yardımcı olmaktadır? Açıklayınız. Doğru düşünme, olaylar arasında bağlantı kurma ve olaylara farklı açılardan bakma konularında yardımcı olur. Hiyeroglif yazısından hareketle Mısır’ın sosyal yapısı hakkında ne tür bilgiler elde etmemiz mümkündür? Söyleyiniz. Sosyal yapının en üst tabakasında hükümdar (firavun) vardır.  

Devamını Oku


] }