1. Ünite: Tarih Bilimi

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 25 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 25 Cevapları Yukarıdaki diyalogdan hareketle tarih öğrenmenin insanlar üzerinde ne tür etkiler bırakabileceğini, insanlara ne tür katkılar sağlayabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Vatana ve millete olan bağlılığı arttırır. Vatan ve millet uğruna çalışma azmini arttırır. Toplum birbiri ile kenetlenir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 24 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 24 etkinlik Cevapları ETKİNLİK MÖ 1253: 13. yy.ın 1. yarısının 2. çeyreği MÖ 745: 8. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MÖ 135: 2. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MS 1071: 11. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MS 1789: 18. yy.ın 2. yarısının 4. çeyreği MS 2014: 21. yy.ın 1. yarısının 1. çeyreği  

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 23 Cevapları

1

Yukarıda verilen takvim yaprağında neden farklı takvimlere ait bilgiler verilmiş olabilir? Dini günlerin hesaplanmasında Hicri takvim kullanıldığından bilgisi verilmiştir. Rumi takvim de Hicreti başlangıç kabul eden güneş esaslı takvimdir. Miladi takvimde günümüzde kullandığımız takvimdir. Türklerin yıllara hayvan isimleri vermelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Türklerin ekonomisi hayvancılığa dayalı olduğundan yıllara hayvan isimleri vermişlerdir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 21 Cevapları

1

Devletlerin, tarihî belgelerini arşivlemelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Devletler, tarihi belgeleri o belgelerde var olan haklarına sahip çıkmak, yükümlülüklerini yerine getirmek için saklarlar. Ayrıca belgeler devletlerin hafızasıdır. Zira insanlar ölür, devletler baki kalır. Yanda verilen eserin dış tenkitini yaparak aşağıya yazınız. Eserin Adı: İslamiyeten Önce Türk Kültürü Eserin Yazarı: Bahaddin Özel Basım Yılı ve Yeri: 1988, Ankara Not: Dış Tenkit: …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 19 Cevapları

1

ETKİNLİK Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerden tarih bilimine uygun olanlarını işaretleyiniz. TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ ( X )  Nesneldir. (   )  Özneldir. (   )  Tekrarlanır. ( X )  Tekrarlanmaz. (   )  Deney ve gözlem yapar. ( X )  Kaynakları inceler. Tarihî araştırmalarda ana kaynaklar, diğer kaynaklara göre neden daha fazla önem taşımaktadır? Açıklayınız. Ana kaynaklar olayı görmüş kişiler tarafından yazılmıştır. Veya o …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 18 Cevapları

1

Yukarıdaki metni okuyunuz, görseli inceleyiniz. Tarihî olayların değerlendirilmesinde, tarihî olayın geçtiği yerin ve coğrafi özelliklerin bilinmesi neden önemlidir? Açıklayınız. Tarihî olayın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği yer ve zamanın bilinmesi gerekir. Ayrıca coğrafi şartlar, bölgenin özellikleri, olayların sebep ve sonucunu doğrudan etkilediğinden tarihî olayların geçtiği yerlerin bilinmesi son derece önemlidir. Yukarıda verilen bilgi kutucukları arasında sebep-sonuç ilişkisi kurunuz. …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 17 Cevapları

1

Yukarıdaki görsellerle ilgili tarihi olay ve tarihi olgu kavramlarına ilişkin ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz. (Ekoyay Tarih 9 kitabı sayfa 17’de ki resimlere bakınız.) Resimlerde İstanbul’un fethi (olay örneğidir) ve İstanbul’un bir Türk-İslam şehir oluşu (olgu örneğidir) anlatılmaktadır. İstanbul’un fethi 1453’te gerçekleşirken (olayların başlangıç ve bitiş tarihi bellidir.) resimlerde görüldüğü gibi İstanbul’un bir Türk-İslam şehir oluş süreci hala devam etmektedir. Bunuda …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 16 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 16 Cevapları www.tarihportali.net tarafından hazırlanmaktadır. Yukarıda görsellerden hareketle tarihin konusunun neler olabileceğini belirleyiniz. (Ekoyay tarih 9 ders kitabı sayfa 16’da ki resimlere bakınız. ) İnsanların en eski dönemlerden günümüze kadar yaşadığı siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini faaliyetlerdir. İnsanların iradesi dışında gelişen bazı doğa olayları da tarihin konusu arasında yer alır. Örneğin 1999 …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 15 Cevapları

1

Yukarıda verilen tanımlardan hareketle tarihin tanımı ve özellikleri ile ilgili neler söylenebilir. Açıklayınız. Aslında bu soru ve alttaki soru örtüşmektedir. Alttaki sorunun cevabından faydalanabilirsiniz. Yukarıda verilen tanım ve bilgilerden yararlanarak tarih biliminin özelliklerini aşağdaki tabloya yazınız. – Tarih tarafsız ve nesneldir. 1.Geçmişte yaşanmıştır, tekrarları yoktur. 2.Kanunları olmaz. 3.Deney ve gözlemleri yapılmaz. 4.Geniş coğrafyalarda hissedilir. 5.Büyük insan topluluklarını etkiler 6.İnsanlar tarafından …

Devamını Oku


] }