9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 18 Cevapları

Yukarıdaki metni okuyunuz, görseli inceleyiniz. Tarihî olayların değerlendirilmesinde, tarihî olayın geçtiği yerin ve coğrafi özelliklerin bilinmesi neden önemlidir? Açıklayınız.

Tarihî olayın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği yer ve zamanın bilinmesi gerekir. Ayrıca coğrafi şartlar, bölgenin özellikleri, olayların sebep ve sonucunu doğrudan etkilediğinden tarihî olayların geçtiği yerlerin bilinmesi son derece önemlidir.

Yukarıda verilen bilgi kutucukları arasında sebep-sonuç ilişkisi kurunuz. Zincirin halkalarından birinin kopması durumunda tarihî bilgilerin değerlendirilmesinin nasıl etkileneceğini tespit ediniz.

  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasının sonucu Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve Anadolu’da işgallerin başlamasıdır. Yine aynı şekilde Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve Anadolu’da işgallerin başlaması sebebi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasıdır. Dolayısıyla tarihi olaylar arasında bir zincir ilişkisi vardır. Zincirin bir halkası koparsa tarihi olaylar bütünülüğünü yitirir.


] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir