1877-78 Osmanlı Rus Savaşının (93 Harbi) Nedenleri ve Sonuçları

Bu yazımızda 1877-78 Osmanlı Rus Savaşının Nedenleri ve Sonuçlarını maddeler halinde anlatmaya çalışacağız.

İçindekiler

1877-78 Osmanlı Rus Savaşının Nedenleri

  • Rusya’nın, 1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti üzerindeki yitirmiş olduğu haklarını geri al­ma düşüncesi
  •  Rusya’nın Balkanlarda Panslavist bir politika izle­mesi
  •  Rusya’nın Balkan uluslarını Osmanlılara karşı kış­kırtması
  •  Osmanlıların Balkan isyanlarını sert bir şekilde bastırması ve Avrupa kamuoyunun Osmanlı aley­hine dönmüş olması (Özellikle Eflak-Boğdan’a müdahale ve asker yerleştirme)
  •  Osmanlı Devleti’nin, İstanbul ve Londra Konferan­sı kararlarını reddetmesi
  •  Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni Rusya karşısında yalnız bırakması (Osmanlı-Almanya ya­kınlaşması)

Ruslar doğudan ve batıdan saldırıya geçti. Doğu’dan gelenler Batum, Kars, Ardahan ve Artvin’i işgal ede­rek Erzurum’daki Aziziye Tabyalarına kadar ulaştılar. Erzurum halkı Gazi Ahmet Muhtar Paşa öncülüğünde Rusları Aziziye Tabyalarından çıkarttı.

Savaş devam ederken, savaş harcamalarını bahane eden II. Abdülhamid, Meclis-i Mebusan’ı kapattı. Anayasayı askıya aldı

Batıdan gelen kol ise Eflâk ve Boğdan’ı işgal etti. Tuna’yı geçerken Plevne savunmasıyla Gazi Osman Pa­şa tarafından durdurulmuşsa da İstanbul’dan yardım gelmeyince Plevne düşmüştür. Rusların önü açılınca Edirne’yi de işgal edip İstanbul Ayastefanos (Yeşil­köy) kadar geldiler. Osmanlı Devleti çaresiz barış istedi.

1877-78 Osmanlı Rus Savaşının (93 Harbi) Nedenleri ve Sonuçları
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa
Bu savaşlar sırasında, Balkanlarda yerleşmiş olan Müslüman Türkler ilk kez yoğun biçimde Anadolu’ya göçe başlamıştır.

1877-78 Osmanlı Rus Savaşının Sonuçları


] }

Tavsiye Konular

Berlin Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Berlin Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Berlin Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi hakkında kısa bilgi Berlin Antlaşmasının tarihi nedir? hangi padişah döneminde imzalandı? hangi antlaşmayı geçersiz kılmıştır? Berlin Konferansına katılan devletler hangileridir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir