Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması Arasındaki Farklar

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Ayastefanos Antlaşması imzalandı. Ayastefanos Antlaşması büyük devletlerin çıkarlarına uymadığından yürürlüğe girmedi. Yerine Berlin Antlaşması yapıldı.

Bu yazımızda Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması arasındaki farkları karşılaştırmalı tablo halinde ortaya koymaya çalışacağız.

Ayastefanos AntlaşmasıBerlin Antlaşması
Karadeniz’den Ege Denizi’ne kadar olan toprak­larda Makedonya ve Batı Trakya’yı da içine alan büyük bir Bulgar Krallığı kurulacak. Büyük Bulgar Krallığı toprakları; Asıl Bulgar Prens­liği, Doğu Rumeli ve Makedonya olmak üzere üçe ayrılarak Osmanlı egemenliğine bırakılmıştır.
Kars, Batum, Ardahan ve Doğubayezıt Ruslara bı­rakılacak. Doğubayezıt Osmanlı Devleti’ne geri verilecektir.
Bosna ve Hersek’e özerklik verilecek. Osmanlı toprakları olan Bosna ve Hersek’in yöne­timi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacaktır.
Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek. (30 milyon ruble) Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya ödeyeceği savaş tazminatı taksitlendirilerek arttırılacaktır. (60 milyon ruble)
Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması Arasındaki Farklar

Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması arasındaki farkları bir tablo hâlinde özetleyerek ulaştığınız bilgileri sınıf panosuna asınız.


Tavsiye Konular

Berlin Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Berlin Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi hakkında kısa bilgi Berlin Antlaşmasının tarihi nedir? hangi padişah döneminde imzalandı? hangi antlaşmayı geçersiz kılmıştır? Berlin Konferansına katılan devletler hangileridir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir