1. Dünya Savaşının Genel ve Özel Nedenleri Maddeler Halinde

1914-1918 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan 1. Dünya Savaşının Genel ve Özel Nedenleri Maddeler Halinde toparlamaya çalıştık.

1. Dünya Savaşının Genel ve Özel Nedenleri Maddeler Halinde
1. Dünya Savaşının Genel ve Özel Sebepleri

İçindekiler

I. Dünya Savaşı (1914-1918)

1. Dünya Savaşının Genel Nedenleri

 • Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin hızla yayılması
 • Sanayi İnkılabı sonucunda gelişen sanayi, beraberinde hammadde ve Pazar ihtiyacını da ortaya çıkarmıştı. Hammadde ve Pazar ihtiyacı ise sömürgeci devletleri karşı karşıya getirdi. (Savaşın ana sebebi)
 • Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini kurmaları sonucunda Avrupa’nın siyasi dengesinin bozulması.
 • Bloklar arası silahlanma yarışının hızlanması.

1. Dünya Savaşının Özel Nedenleri

 • Almanya ile İngiltere arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabet.
 • Japonya’nın Uzak Doğu’da sömürgeler elde etmek istemesi
 • Fransa’nın Sedan Savaşı sonucunda Almanya’ya kaptırdığı Alses-Loren  bölgesini geri almak istemesi.
 • Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmek isteyen Rusya’nın Almanya ve Avusturya–Macaristan’ı etkisiz hale getirme düşüncesi.
 • Rusların Slavları birleştirme (Panslavizm) politikasının Avusturya-Macaristan’ı etkilemesi (Slav-Germen çatışması)
 • Rusya’nın Balkanlara yönelik politikasının Balkanlar üzerinden Orta Doğuya açılmak isteyen Almanya’yı tedirgin etmesi.
 • Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın yeni sömürgeler  ele geçirmek ve Akdeniz’de etkili olmak istemesi.
 • Dini ve kültürel yayılma yarışı
 • Hanedanlar arası mücadeleler
 • Avusturya-Macaristan Veliaht’ının Bosna-Hersek ziyareti sırasında öldürülmesi savaşın başlaması için bir kıvılcım olmuştur.(Savaşın başlamasını sağlayan olay)
1. Dünya Savaşının Genel ve Özel Nedenleri Maddeler Halinde
1. Dünya Savaşının Kıvılcımı – Avusturya-Macaristan Veliahdına Suikast

Dünya Devletleri Arasındaki Bloklaşmalar

 • Üç İmparatorlar Ligi: 1872 de Almanya – Rusya – Avusturya arasında kurulan birliktir. Ancak Rusya’nın balkanlarda izlediği Panslavizm Politikasının Avusturyayı olumsuz etkilemesi birliğin kısa ömürlü olmasına neden olmuştur.
 • Üçlü İttifak: 1882 yılında Almanya – Avusturya – İtalya arasında yapılmıştır. 1915 Londra Konferansıyla İtalya birlikten ayrılmıştır.
 • Üçlü itilaf Devletleri: 1907 yılında İngiltere – Fransa – Rusya arasında kurulmuştur.
7:40’dan sonrası İttifak ve İtilaf devletlerinin kuruluşu

] }

Tavsiye Konular

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde sonucunda yıkılan imparatorluklar kurulan ulusal devletler ortaya çıkan rejimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir