1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1914-1918 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran 1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde toparlamaya çalıştık.

I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa haritası
 • Çok uluslu imparatorluklar parçalandı. (Osmanlı, Avusturya Macaristan, Almanya, Çarlık Rusya vb.)
 • İngiltere üstünlüğünü sürdürdü. Dünya ekonomisinde rakipsiz kaldı. 
 • Avrupa haritası yeniden belirlendi. Yeni devletler kuruldu. (Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Ukrayna, Litvanya, Macaristan ve Türkiye vb. )
 • Sınırlar belirlenirken millet esaslarına dikkat edilmediği için azınlık sorunları ortaya çıktı.
 • Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu.
 • Yenilen devletlere ağır antlaşmalar imzalatılması, II. Dünya Savasına sebep oldu.
 • Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye aldı.
 • Dünyada yeni rejimler ortaya çıktı. (Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm) .
 • Bu savaşta ilk defa tank uçak ve kimyasal silahlar kullanılmıştır. Askeri taktik ve stratejiler değişmiştir.
 • Savaşta sadece askerler değil savaş dışında kalan halklarda etkilenmiştir. Bu sebeple I. Dünya Savası sonrasında cephe gerisinde kalan halkı korumak amacıyla Sivil Savunma anlayışı gelişmeye başlamıştır.
 • Yaklaşık dokuz milyon asker öldü.
 • ABD, Avrupa siyasetine karışmamaya başladı.

Tavsiye Konular

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali Lenin, Stalin Döneminde Rusya Ekonomi Yönetim Alanında Yapılan Yenilikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir