1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1914-1918 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran 1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde toparlamaya çalıştık.

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde
I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa haritası
 • Çok uluslu imparatorluklar parçalandı. (Osmanlı, Avusturya Macaristan, Almanya, Çarlık Rusya vb.)
 • İngiltere üstünlüğünü sürdürdü. Dünya ekonomisinde rakipsiz kaldı. 
 • Avrupa haritası yeniden belirlendi. Yeni devletler kuruldu. (Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Ukrayna, Litvanya, Macaristan ve Türkiye vb. )
 • Sınırlar belirlenirken millet esaslarına dikkat edilmediği için azınlık sorunları ortaya çıktı.
 • Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu.
 • Yenilen devletlere ağır antlaşmalar imzalatılması, II. Dünya Savasına sebep oldu.
 • Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye aldı.
 • Dünyada yeni rejimler ortaya çıktı. (Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm) .
 • Bu savaşta ilk defa tank uçak ve kimyasal silahlar kullanılmıştır. Askeri taktik ve stratejiler değişmiştir.
 • Savaşta sadece askerler değil savaş dışında kalan halklarda etkilenmiştir. Bu sebeple I. Dünya Savası sonrasında cephe gerisinde kalan halkı korumak amacıyla Sivil Savunma anlayışı gelişmeye başlamıştır.
 • Yaklaşık dokuz milyon asker öldü.
 • ABD, Avrupa siyasetine karışmamaya başladı.

] }

Tavsiye Konular

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları maddeler halinde 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye'ye Etkileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir