Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Birinci Dünya savaşının olumsuz etkileri sonucunda Rusya da ekonomik sorunlar başlamıştır. Kadın işçilerin grevi giderek yayılır. Çar’ın yönetimden çekilmesi üzerine köylü işçi ve askerlerin de katılımıyla Ekim 1917’de Bolşevikler iktidara gelir ve çarlık Rusya’sı yıkılır.

İçindekiler

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali
Vladimir Ilyiç Ulyanov Lenin

Lenin Döneminde Rusya

N.E.P (Yeni Ekonomi Politikası 1921): Bolşeviklerin güçlenmesi için Lenin’in geçici uzlaşma politikasıdır.

Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler:

 • Tarım ürünlerine el koymaktan vazgeçildi.
 • Köylü esnaf ve tüccarlara ürünlerini pazarlama kolaylığı getirdi.
 • Küçük esnafa Tüccara kolaylıklar sağlandı.
 • Küçük sanayi işletmelerinin devletleştirilmesinden vaz geçildi.
 • Yabancı sermayeye çeşitli imkânlar sağlandı.
 • Bankalar büyük sanayi kuruluşları devletleştirildi.

Yönetim Alanında Yapılan Değişiklikler:

 • 3 Mart 1918’de Brest – Litovsk Antlaşması imzalandı. Rusya savaştan çekildi.
 • Rus İmparatorluğu Federasyona dönüştürüldü.
 • Devlet  1 Ocak 1923’te SSCB adını aldı.
 • Siyasi ve Ekonomik alanda merkeziyetçi bir politika izlendi.
 • Yönetimde tek etkili güç Komünist Parti’dir.

Stalin Dönemi Faaliyetleri:

 • Beş yıllık Kalkınma Planları ilk kez hazırlandı. (Kendi öz kaynaklarıyla kalkınmaya geçildi.)
 • Kollektifleştirme Politikası izlendi. (Köylülerin küçük toprakları birleştirilerek büyük çiftlikler haline getirme amaçlandı.)
 • Köylünün tepkisi sonucunda tarımsal üretim düştü.
 • Ağır sanayide hızlı ilerlemeler oldu.
 • Eski fabrikalar modernleştirildi.
 • Traktör ve Demir çelik gibi yeni fabrikalar açıldı.
 • Toplum üzerinde baskı kurularak sindirme politikaları izlendi.
 • Toplum kesimleri arasında büyük eşitsizlikler ortaya çıktı.
 • Eğitim toplumun tüm kesimleri için zorunlu oldu.
 • Bilim ve teknoloji alanında ilerlemeler yaşandı.
 • Aydınlar ve Komünist parti yöneticileri bir çok hizmetten parasız faydalandı.
 • Ordu hızla güçlendirildi.

] }

Tavsiye Konular

Rusların Orta Asya’yı İstilası ve Asimile Politikası

Rusların Orta Asya’yı İstilası ve Asimile Politikası

Rusların Orta Asya’yı İstilası ve Asimile Politikası SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu Sovyetlerin Asimile Politikasının Aşamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir