Paris Barış Konferansı Özet Maddeler Halinde

1.Dünya Savaşı’nın kazanan devletlerin kozlarını paylaşacağı Paris Barış Konferansı Özet Maddeler Halinde anlatmaya çalıştık.

Paris Barış Konferansı Özet Maddeler Halinde
Paris Barış Konferansı’na katılan İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD liderleri

İçindekiler

Paris Barış Konferansının Resmi Toplanma Nedeni

1.Dünya Savaşı sonrası galip devletler barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak ve aralarındaki problemleri çözmek için bu konferansı düzenlediler. Konferansa İttifak devletleriyle savaşmış 32 devlet katıldı.

Paris Barış Konferansının Asıl Toplanma Nedeni

Osmanlıyı paylaşmaktı.
Yunanlıları da Osmanlıyı paylaşma planlarına dahil ettiler.

Batı Anadolu’nun İtalya’ya verilmeme nedeni:

İngiltere boğazlar bölgesinde güçlü İtalya yerine ensesine vurabileceği Yunanı istiyor. Çünkü sömürge yolu… (İtilaf devletleri arasında ilk anlaşmazlık

Paris Konferansında Alınan Kararlar ve Sonuçları

  • Milletler Cemiyeti kuruldu. ( Cemiyet- i Akvam)
  • Ermeniler ilk defa bu konferansta Doğu Anadolu’da Bir Ermenistan Devleti kurulması fikrini dile getirdi. Avrupa destekledi.
  • İngiltere ve Fransa Wilson ilkelerine ters düşmemek için savaş tazminatı yerine “savaş onarımı” sömürgecilik yerine “manda-himaye sistemi” getirerek uygulanmasını sağladılar.
  • Viyana Kongresinin aksine milliyetçilik ilkesi önemsendi.
  • ABD Avrupa’daki bu olaylara aktif olarak katılmama politikası izledi. Monroe Doktrini denilen bu politika sayesinde İngiltere ve Fransa 2. Dünya Savaşına kadar rahat hareket etmişlerdir.
  • İzmir ve Ege bölgesi İtalya yerine Yunanistan’a verildi. (İngiltere ve Fransa’nın İtalya’ya vermeyi kararlaştırdıkları İzmir’i Boğazlara yakın olmasından dolayı İngiliz çıkarlarını tehdit edecek bir güç olmasından çekinmeleriydi. Bu nedenle İtilaf devletleri ile İtalya arasında ilk görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.)
  • Konferans sonunda, itilaf devletleri sömürgecilik anlayışı yerine “Manda ve himaye” sistemini ortaya atmışlardır.

] }

Tavsiye Konular

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde sonucunda yıkılan imparatorluklar kurulan ulusal devletler ortaya çıkan rejimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir