Monroe Doktrini Hakkında Kısaca Bilgi

Amerika Birleşik Devletileri’nin 1. Dünya Savaşı‘na kadar uyguladığı ve Paris Barış Konferansı sonrası tekrar uygulamaya başladığı Monroe Doktrini Hakkında Kısaca Bilgi vermeye çalışacağız.

Monroe Doktrini Hakkında Kısaca Bilgi
Monroe Doktrini

İçindekiler

Monroe Doktrini Nedir?

Monroe doktrini, Amerikan Başkanı Monroe’nin, 2 Aralık 1823’de “Monroe Doktrini” olarak bilinen prensiplerini kongreye sunduğu doktrin. Amerikanın kendi içine kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasıdır.

Monroe Doktrini Çerçevesinde Amerikan Dış Politikasının Temel İlkeleri

  • ABD, Avrupa’nın işlerine karışmamaktadır. Amerika’nın Avrupa ile hiç bir politik ilgisi yoktur ve Avrupa işlerine karışmayacaktır. Buna karşılık; Avrupa devletleri de Amerika kıtalarının iç işlerine karışmamalıdırlar ve Amerika kıtalarından uzak durmalıdırlar.
  • Amerika’nın bu isteğine rağmen, eğer herhangi bir Avrupa devleti Amerika kıtalarına ayak basar ve bu kıtalarda bir sömürgecilik teşebbüsünde bulunursa, ABD bu hareketi düşmanca bir hareket sayacak ve Avrupa devletleri ABD‘yı karşısında bulacaktır.

Monroe Doktrinin Sonuçları

  • Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlığını ilanettiler.
  •  ABD yi adeta dünya politikasının dışında tutmuştur.
  • Amerika’nın Latin Amerika ülkeleri üzerinde kurduğu ekonomik ve siyasi nüfuz ve kontrol artmıştır. 

] }

Tavsiye Konular

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde sonucunda yıkılan imparatorluklar kurulan ulusal devletler ortaya çıkan rejimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir