Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır.

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

 1. Osmanlı Devleti bir bütündür. Başkenti İstanbul’dur.
 2. Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladı saltanat ve hilafet hakkı ve makamına sahiptir.
 3. Osmanlı padişahı yaptığı hareketlerden gayrımesuldur.
 4. Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz.
 5. Devletin resmi dili Türkçedir.
 6. Yasama görevi, Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi’ne verilmiştir.
 7. Meclisi Ayan üyeleri 40 yaşını aşmış üyeler arasından kaydı hayat şartıyla padişah tarafından tayin edilir.
 8. Meclis-i Ayan üyeleri 4 yıllığına seçilir. 50.000 Osmanlı erkeği bir milletvekili seçer.
 9. Meclis-i Mebusan başkanını ve iki yardımcısını meclisin önerdiği adaylar arasından padişah seçer.
 10. Heyet-i Vükela yürütme yetkisine sahiptir. Başında padişah bulunur.
 11. Bakanlar Kurulu üyelerini padişah atar ve azleder.
 12. Kanun teklifini hükümet yapar. Her iki meclis kabul eder ve padişah oanylarsa kanun yasalaşır.
 13. Mebusan Meclisi’nin toplanması, tatili ve feshi padişahın mutlak yetkisidir. (Madde 7)
 14. Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur.
 15. Anayasa’da temel hak ve hürriyetler belirtilmiştir. (Öğrenim özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve konut dokunulmazlığı, din ve basın özgürlüğü, vergi eşitliği, yasal eşitlik)
 16. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırma ve sonunda suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme hakkına sahiptir. (Madde 113)
 17. Kanun-ı Esasi hükümleri Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan’ın ayrı ayrı vereceği üçte iki çoğunluk ve Padişahın onayıyla değiştirilebilir (Madde 116)

Kanuni Esasinin Maddeleri başlıklı yazımız www.tarihportali.net tarafından hazırlanmıştır. 1876 Anayasası Maddelerinde 1909 yılında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri başla bir konumuzda işleyeceğiz. Kanuni Esasinin Maddeleri başlıklı konumuzla ilgili soru ve yorumlarınızı yorum gönder kısımından bize ulaştırabilirsiniz.


] }

Tavsiye Konular

Kırım Savaşı'nın Nedenleri Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir