11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

11. Sınıf Tarih 1. dönem 1. yazılı sorularının cevapları konunun sonundaki videoda. Arzu edersen önce aşağıdaki videoyu seyredebilirsin.

İçindekiler

11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1.BÖLÜM

1- Bugünkü Türkiye İran sınırının ana hatları 1639 Kasrı Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir.(……)

2- Hoçova Meydan Savaşı’nı Osmanlılar Avusturya’ya karşı kazanmışlardır. (……)

3- II. Osman (Genç) Dönemi’nde (1618-1622) Safevilere karşı Hotin seferi yapılmıştır. (……)

4- 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşları sırasında Rusya, İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yakmıştır. (……)

5- Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı’nın XVIII. Yy.da imzaladığı şartları en ağır olan antlaşmadır.

2. BÖLÜM  

 Karşılıklarını yazınızCEVAPLAR
1Kadırgadan daha büyük yelkenleri olan ve top taşıyabilen gemi tipi 
2Coğrafi keşifler ile ilk sömürgeci devletler olarak ortaya çıkan iki devlet 
31672’de Osmanlı Batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma 
4Reform hareketleri sonucu Fransa’da oraya çıkan mezhebin adı 
51602 de kurduğu “doğu Hindistan Şirketi” ile sömürgecilik yarışına giren ve İngiltere ile savaşıp yenilen Avrupa devleti. 
6Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması’yla ilk defa antlaşma yaptığımız devlet. 
7Bir devletin içinde bulunduğu dönemin şartları ve menfaatleri doğrultusunda kurduğu dostluk ilişkileridir. 
8Bu antlaşma ile Protestanlık Almanya’da resmen tanınmıştır. 
9Osmanlı’nın elinden çıkan ilk Türk toprağı 
102. Viyana Kuşataması’nda Osmanlı sadrazamı 

3.BÖLÜM

1- 1645-1669 yılları arasında Venedik’ten  …………..…… adası alınmıştır.

2- Hollanda ve İsviçre’nin bağımsızlıklarını tanındığı antlaşma …………………………………………….

3- Osmanlılar 1774 imzalanan ……………………………….. Antlaşması ile Ruslara ilk defa tazminat ödemiştir.

4- Coğrafi keşifler sonucunda ……………………………….. ve ……………………………….. ticaret yolları eski önemini yitirmiştir.

5- 1773 yılında Tersane Hendesehanesi (Deniz harp okulunun temeli) ……………………………….. tarafından atılmıştır.

4.BÖLÜM 4X10=40 puan

1- Zitvatorok Anlaşması’nın Önemini Ve Sonuçlarını Yazınız: (2 Madde)

– Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti dış politikada prestij kaybetti,

– Osmanlı Devleti ile diplomatik protokolde Avusturya ile mütekabiliyet esası belirleyici oldu

2- Karlofça Antlaşması Osmanlı’nın dış politikasında nasıl bir değişime sebep olmuştur?

Osmanlı fetih politikasından kaybettiği toprakları geri alma politikasına geçiş yapmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı dış politikada müzakere esasına dönmüştür.

3- Kutsal İttifak nedir? Hangi devletler katılmıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI CEVAPLARI


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir