11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2021-2022

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2021-2022
11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

11. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını cevaplamadan önce aşağıdaki oynatma listesine göz atsanız iyi olur.

CEVAPLAR EN SONDA Kİ VİDEODA

İçindekiler

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Aşağıdaki soruların doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz.

 1. Osmanlı Devleti’nde ilk Celali ayaklanması Yavuz Sultan Selim döneminde Tokat ve çevresinde çıkan Canboladoğlu İsyanı’dır.
 2. Osmanlı Devleti’nde kullanılan madeni paranın altın ya da gümüş içeriğinin; yani, saflık derecesinin azaltılmasına avarız denir.
 3. Gücün kaynağının değerli madenlere sahip olmaktan geçtiğini ileri süren fikir hümanizmdir.
 4. Devletin içine düştüğü buhrandan kurtulması için yeni ve kalıcı tedbirler alınması gerektiğini düşünen devlet erkanının yazdığı raporlara layiha veya risale denilmiştir.
 5. 1740 Kapitülasyonlarının en önemli özelliği süresiz olmasıdır.
 6. Thomas Moore, İngiltere’de sanayileşmenin getirdiği sorunlardan etkilenerek “Ütopya” adlı eserini kaleme almıştır.

Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

 1. Papa X. Leon’un endüljans uygulaması istemesi üzerine …………………………………… “95 tez”ini kilisenin kapısına asmıştır.
 2. Lale Devri’nde …………………………. Alanda ıslahat yapılmamıştır.
 3. Sancaktan yetişerek tahta çıkan son Osmanlı padişahı ……………………………………’dir.
 4. İltizam hakkını alan kişiye …………………………… denir.
 5. Gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan araziye …………………………… denir.
 6. Osmanlı Devleti’nde medrese öğrencilerine ……………………………… denir.
 7. ………………………………….. Avrupa ile Osmanlı ilim dünyası arasında ki açığı ilk fark eden Osmanlı alimidir. Avrupa’da “Hacı Kalfa” ismi ile tanınır.

Aşağıdaki tablolardan istediğiniz birinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

RÖNESANS
 Kelime Anlamı 
Ortaya çıktığı yer 
Rönesans nedir?15. ve 16. yy. da Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilim alanında meydana gelen tüm gelişmelere “Rönesans” denir.
REFORM
Kelime Anlamı 
Ortaya çıktığı yer 
Rönesans nedir?16. yy. da Avrupa’da Katolik kilisesine karşı bir tepki olarak ortaya çıkan dini harekete “Reform” denir.

Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

LALE DEVRİ YENİLİKLERİ
Devrin Padişahı 
Devrin Sadrazamı 
Devrin Tarihi 
Hangi olaylar arası 
Lale Devri tabirini ilk kullananYahya Kemal Beyatlı’dır.

1) Yukarıdaki grafikte Osmanlı Devleti’nde yıllara göre yeniçeri sayıları verilmiştir. Yeniçeri sayısındaki bu değişimin Osmanlı’ya etkisi nasıl olmuştur? Kısaca açıklayınız.

– Osmanlı yeniçeri ocağının mevcudunu 10 binden 80 binlere kadar çıkarmıştır.

– Bu durum ocağın bozulmasına ve hazineye binen yükün artmasına sebep olmuştur.

2) Osmanlı Devleti’nde tımarlı sipahilerin sayısının azalmasının sonuçları nelerdir?

TIMARLI SİPAHİLERİN SAYILARININ AZALMASININ SONUÇLARI
Devlet asker ihtiyacını karşılamak için geçici ücretli askerler aldı. (Sekban, Sarıca, Levent)
Ordunun lojistik ihtiyacını karşılamada sorunlar ortaya çıktı.
Tımarlı sipahilerin sayısı azalınca ulufeli askerlerin sayısı arttı. Bu durum hazinenin yükünü arttırdı.
Hazineye nakit para lazım olduğunda tımar toprakları mukataa haline getirildi.

3) Lale Devri Islahatlarından 5 tanesini yazınız

LALE DEVRİ ISLAHATLARI
1- Avrupa’da ilk geçici elçilik açıldı.
İlk Osmanlı elçisi Paris’e gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’dir. – Elçilikler Osmanlı’nın batıya açılan penceresi olmuştur. – Osmanlı’da Avrupa’yı tarzda yenileşme hareketlerinin başlangıcıdır. – Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiğinin göstergesidir. – Osmanlı artık Avrupalıların hakkında neler düşündüğünü /yaptığını merak etmektedir.
2- Osmanlı ülkesinde Avrupa hayat tarzına merak artmıştır.
3- Osmanlı’da matbaa Müslümanlar tarafından da kullanılmaya başlamıştır.
İlk Osmanlı matbaası 1712 yılında Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından açıldı.
4- Kütüphaneler kurulmuştur.
5- Tercüme faaliyetleri başlamıştır.
6- Çiçek aşısı uygulanmıştır.
7- İstanbul yeniden imar edilmiştir.
8- İtfaiye teşkilatı kurulmuştur.
9- Yeniçeri Ocağı’na bağlı “Tulumbacılar”
10- Avrupa tarzı mimari eserler yapılmıştır.
Nur-u Osmaniye Camii barok tarzında yapılan ilk camidir. Sadabad Kasrı ve 3. Ahmet Çeşmesi devrin diğer önemli mimari eserleri
11- Çini, kumaş ve çuha atölyeleri kuruldu.

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı (Ders Kitabına Uygun, 2021-2022, Ek Bilgiler ile birlikte)

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir