11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı (Klasik)

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı (Klasik)
11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruların çözümleri en son da video da. İstersen öncesinde aşağıdaki oynatma listelerine bir göz at.

11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite (Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite (Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri)

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 1. Şark Meselesi tabiri ilk defa Viyana Kongresi’nde ……………………..……………………..tarafından kullanılmıştır.
 2. Osmanlı Devleti ………………………… Antlaşması ile ilk defa Avrupa devleti sayılmıştır.
 3. İtalyan Siyasi birliğini ………………………………. sağladı.
 4. Ermeni Sorunu ……………………………… Anatlaşması ile ortaya çıkmıştır.
 5. Fransız İhtilali’nin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımından en çok etkilenen devletler………………………, ……………………… ve ………………………………………………dır.
 6. Yunan İsyanı’nın bastırılması üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa’nın ortak donanması Mısır ve Osmanlı donanmasını ………………………da 1827 yılında yakmıştır.
 7. İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesine ……………………………………………… denir.
 8. Osmanlı Devleti döneminde açılan ilk demiryolu ………………………-……………………… hattıdır.
 9. Sened-i İttifak padişah ……………………… zamanında imzalanmıştır.
 10. 2. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup ………………………………………………’dir.

B-Aşağıda verilen cümlelerdeki ifadeler doğru ise –D- yanlış ise –Y- harfi ile belirtiniz.

 1. (   ) Osmanlı 1878’de kadar İngiltere, 1878 den sonra Almanya yanlısı politika izlemiştir.
 2. ( ) İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve Avusturya Osmanlı’nın Düveli Muazzama şeklinde isimlendirdiği devletlerdendir.
 3. (  ) Kırım Savaşı esnasında Ruslar Sinop’da Osmanlı donanmasını yakmıştır.
 4. (  ) Berlin Kongresi öncesi Kıbrıs Osmanlı Devleti tarafından İngiltere’ye verildi.
 5. (  ) Osmanlı Devleti’ne ilk bağımsız olan azınlık Sırplardır.
 6. (   ) Sanayi devrimi Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 7. (   ) Osmanlı Devleti’nde yapılan demiryollarının büyük çoğunluğu yabancı sermaye ile yapılırken yerli ilk ve tek girişim Hicaz demiryolu hattıdır.
 8. (   ) 1215 de İngiltere’de Kral ile soylular arasında imzalanan sözleşmeye Etats Generaux denir.
 9. (   ) 1. Meşrutiyet 1876 yılında Osmanlı padişahı Abdülaziz döneminde ilan edilmiştir.
 10. (   ) Türk ve Osmanlı tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi hareket 1876 darbesidir.

C-  Aşağıda verilen kısa cevaplı soruları yapınız.

 1. Balkan Savaşları sürecinde Osmanlı’dan ayrılan son Balkan Devletidir. …………………………………
 2. Üçlü İtilaf (Anlaşma) Devletlerinden 2 tanesini yazınız……………………………………………………………

………………………………….

 • XVIII.yüzyılda Suudi Arabistan’da ortaya çıkan dini akımdır. …………………………………………………
 • İngiltere Kralı VII. Edward ile Rus Çarı II.Nikola arasında 1908’de gerçekleşen görüşmedir……… ………………………………………………………………………………………………………………

D- Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (10×2=20 puan)

1Osmanlı’da çağdaşlaşma hareketinin ilk kurumudur. HENDESEHANE
2Osmanlı’da donanma ve tersanenin geliştirilmesi amacıyla açılan okul MÜHENDİSHANE-İ BAHR-İ HÜMÂYUN
3Osmanlı kara ordusuna subay ve teknik eleman yetiştirmek amacıyla açılan okul. MÜHENDİSHANE-İ BERR-İ HÜMÂYUN
4Asakir-i Mansureyi Muhammediye Ordusu’na Avrupa tarzında subay yetiştirmek amacıyla II. Mahmut döneminde açılan okul. MEKTEB-İ HARBİYE
5Asakir-i Mansureyi Muhammediye Ordusu’nun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan okul MEKTEB-İ TIBBİYE
6Devrin şartlarına uygun modern devlet adamı yetiştirmek amacıyla açılan okul MEKTEB-İ MÜLKİYE

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Denge politikası nedir? Bir örnekle açıklayınız.

DENGE POLİTİKASI: ………………………………………………………………………………………………………………………

ÖRNEK 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ÖRNEK 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Hünkar İskelesi Antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır? Önemi nedir?

İMZALANDIĞI DEVLET: ………………………………………………………………………………………….……………………..

ÖNEMİ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEVAP İÇİN BAKABİLİRSİN: Hünkar İskelesi Antlaşması Özet

 • Üç Tarz-ı Siyaset adlı makale ……………………………………………… tarafından yazılmış ve 1904 yılında Mısır’da “Türk” adlı gazetede yayınlanmıştır.

Üç Tarz-ı siyasetten geçen Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için öne sürülen fikir akımlarını aşağıdaki tablo da doğru yere yazınız.

 Tek bir Osmanlı milleti oluşturmak fikri.
 İslam birliğinin halifelik çatısı altında kurulmasıdır.
 Osmanlı’nın dağılmaktan kurtulmasının tek yolu güçlü bir Türk ulusudur.
 • Sosyalizm nedir? Hangi akıma tepki olarak doğmuştur?

SOSYALİZM: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TEPKİ OLARAK DOĞDUĞU AKIM: ………………………………………………………………………………………………….

 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına ne ad verilir? Sebepleri ve sonuçlarından ikişer tane yazınız?

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına ………………………………………………………………………………………………….

SEBEPLERİ:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SONUÇLARI

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Fransız İhtilali’nin sebepleri nelerdir? Aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.
 SİYASİ SEBEP
 SOSYAL SEBEP
 EKONOMİK SEBEP
 FİKRİ HAZIRLIK
 DIŞ SEBEP
11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 2022 (Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış, Klasik Sorular)

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir