Tarih 2

2. Haçlı Seferinin Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

türkiye tarihi

İkinci Haçlı Seferi (1147-1149) Birinci Haçlı Seferi’nden sonra bölgeye yerleşen Haçlılarla Türkler arasında savaşlar devam etmiştir. 2. Haçlı Seferinin Nedeni: Musul Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi’nin Urfa, Halep ve Şam’ı Haçlılardan geri alması İkinci Haçlı Seferi’ne neden olmuştur. Papa’nın çağrısı üzerine bu sefere Fransa Kralı VII. Lui ile Alman İmparatoru III. Kontrat katılmışlardır. 2. Haçlı Seferinin Sonucu:  Anadolu’dan geçmek isteyen Haçlı …

Devamını Oku

1. Haçlı Seferinin Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

türkiye tarihi

Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) 1096 yılında Avrupa’da hazırlanan 600. 000 kişilik düzenli bir ordu Fransız senyörlerinden Godfruva dö Buyyon komutasında yola çıktı. Haçlılar Anadolu’ya geçtikten sonra ilk önce İznik’i kuşattılar. Bu sırada Malatya’yı kuşatmış olan I. Kılıç Arslan İznik önlerine geldi. Haçlılarla İznik önlerinde yaptığı savaşı kaybeden I. Kılıç Arslan Anadolu içlerine çekildi. Haçlılarla Selçuklular arasında Eskişehir yakınlarında yapılan Dorileon …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Başlaması

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Başlaması İlk Haçlı Seferinin yapılmasında en büyük pay Papa II. Urban ve Papaz Piyer Lermit’e aittir. Piyer Lermit’in etrafında çoğunluğunu işsiz ve yoksulların oluşturduğu 100. 000 civarında Avrupalı toplandı. İstanbul önlerine kadar gelen kalabalık Bizans İmparatorluğu tarafından hemen Anadolu’ya geçirildi. İznik önlerine gelen ilk Haçlılar, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan tarafından imha edilmiştir. YORUM: Din adamlarının gayretleriyle …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Siyasi Nedenleri

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Siyasi Nedenleri –Malazgirt Savaşı‘ndan sonra kısa zamanda Anadolu’yu ele geçiren Türkleri durduramayan Bizans İmparatorluğu’nun Avrupalılardan yardım istemesi -Avrupalıların doğu ülkelerinde derebeylik sistemini kurmak istemeleri -Orta Çağ’da güçsüz durum düşen kralların etkinlik kazanmak istemeleri -Senyör ve şövalyelerin macera arayışları -Avrupalıların Türkleri denizlerden ve Ön Asya’dan uzaklaştırmak istemeleri -Fatımilerin kışkırtmaları şeklinde sıralanabilir.

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri Orta Çağ Avrupası’nda temel zenginlik kaynağı topraktı. Topraklar ise soyluların ve kilisesinin elinde bulunuyordu. Bu durum hem sermaye birikimini engellemiş, hem de Avrupa’da fakir insan sayısını artırmıştır. Bu nedenle ekonomik zorlamalar Haçlı Seferlerinin yapılmasında çok önemli rol oynamıştır. Haçlı Seferlerine dinsel bir nitelik verilmeye çalışılmasına rağmen seferlere katılanların kilise ve manastırları yağmalamaları, dindaşlarını öldürmeleri, İstanbul’u işgal …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri -Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri (Kudüs) geri almak istemeleri -X. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlarla savaşmak için kışkırtması -Katolik Kilisesi’nin Ortodoks Kilisesi’ne hakim olmak istemesi -Avrupalıları Haçlı Seferlerine kışkırtan Papa’nın Hristiyanlara bütün günahlarının affedileceği yönünde telkinler yapması -Katolik Kilisesi’nin Hristiyanlık dinini yaymak istemesi (Papa’nın nüfuzunu genişletmek istemesi)

Devamını Oku

I. Kılıç Arslan Döneminin Önemli Olayları

türkiye tarihi

I. Kılıç Arslan Dönemi -Melikşah, Süleymanşah‘ın ölümü üzerine oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı yanına getirterek ölünceye kadar elinde tutmuştur. 1092 yılında Melikşah’ın ölümünden sonra serbest kalan I. Kılıç Arslan Anadolu’ya gelmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin başına geçerek Fetret Devri’ne son vermiştir (1092). -I. Kılıç Arslan tahta geçtikten sonra devleti yeniden düzenlemeye ve Anadolu’da birliği sağlamaya çalışmıştır. -I. Kılıç Arslan …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu Özet

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah‘tır. Melikşah döneminde Güneydoğu Anadolu ve Suriye’de faaliyet gösteren Süleymanşah, Marmara Denizi’ne kadar olan Anadolu topraklarını ele geçirdi. İznik‘i başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti (1077). Bizans’a karşı başarılı olan Süleymanşah’ın hükümdarlığı, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ve Abbasi halifesi tarafından onaylanmıştır. Anadolu’da ortaya çıkan yeni Türk devleti güçlenerek Bizans İmparatorluğu’nun taht kavgalarına karışmaya …

Devamını Oku

Anadolunun Türkleşmesinin Sonuçları

türkiye tarihi

Anadolunun Türkleşmesinin Sonuçları Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinin sonuçları şunlardır: -Türklerin Anadolu’ya sahip olmasını kabullenemeyen Avrupalı uluslar, Türk dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemişlerdir. -Ege, Marmara ve Akdeniz’e ulaşan Türkler denizcilik faaliyetlerine başlamışlardır. -Anadolu’da otorite boşluğu ortadan kalkmıştır. -Anadolu imar edilmiş, farklı uluslar bir arada yaşamışlar ve kültür etkileşimi olmuştur.

Devamını Oku

Anadolunun Türkleşmesini Hızlandıran Sebepler

türkiye tarihi

Anadolunun Türkleşmesini Hızlandıran Sebepler – Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesi – Uzun yıllar boyunca Anadolu’nun savaş alanı olması dolayısıyla yerli halkın daha çok kıyı bölgelere çekilmesi -Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu’ya göç etmesi. (Bu sebep Moğol istilası sırasında daha da hızlanacaktır.) -Anadolu halkının ağır vergiler ve adaletsizlikten dolayı Bizans İmparatorluğu’ndan ve Anadolu’ya gönderdiği memurlarından memnun olmaması –  Malazgir Meydan Savaşı sonrasında …

Devamını Oku


] }