Tarih 2

XVIII.yüzyılda yapılan ıslahatlardan istenen başarı niçin elde edilememiştir?

Tarih 2 kitabı 18. yy.da Değişim ve Diplomasi ünitesi 7. konusu olan XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR ın alt başlığı  XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ dahilindeki XVIII.yüzyılda yapılan ıslahatlardan istenen başarı niçin elde edilememiştir? sorusunun cevabını aşağıdan okuyabilirsiniz. 18. yy Islahatlarının Başarısız Olmasının Sebepleri – Islahatlar, padişah ve bazı devlet adamlarınca yürütüldü. – Islahatların gerekliliği halka yeterince ...

Devamını Oku

18. yy Islahatlarının Genel Özellikleri Maddeler Halinde

18. yy Islahatlarının Genel Özellikleri + XVII. Yüzyıl ıslahatlarına göre daha geniş kapsamlıdır. +Savaşların kaybedilmesi, ıslahatların askeri alanda yoğunlaşmasına neden olmuştur. +İlk teknik okullar açılmıştır. +Islahatlar yüzeysel kalmış, sorunların kökenine inilememiştir. +Islahatlarda padişah ve devlet adamları etkili olmuş, halkın istekleri dikkate alınmamıştır. +Batı’nın üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir. +Islahatların önündeki en büyük engel, çıkarları zedelenen yeniçeriler ve ulema sınıfıdır. +Yönetim ...

Devamını Oku

Aydınlanma Çağı Kısa Bilgi

Aydınlanma Çağı Avrupa’da 17. ve 18. asırda düşünce hayatında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Skolastik düşünceden akılcı düşünceye geçiş tamamlanmıştır. Bu nedenle 18. yüzyıla “Aydınlanma Çağı”, bu yüzyılın felsefesine de “Aydınlanma Felsefesi” denir. İngiliz John Locke ile başlar. Aklın, özgür düşüncenin ve bilimin önündeki tüm engelleri kaldıran aydınlanma felsefesi, toplumların kültür seviyesini yükseltti. Milli egemenlik, demokrasi ve insan hakları gibi getirdiği değerlerle ...

Devamını Oku

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

3. Murat Dönemi III.Murat 1574’te II.Selim’in ölümü üzerine cülus etti. 1579’a kadar Sokullu Mehmet Paşa vezir-i azamlığa devam etti. 3. Murat yükselme devrinin son, duraklama devrinin ilk padişahı olarak kabul edilir. 3. Murat devrinin önemli siyasi olayları; – 1575 yılında Lehistan himaye altına alındı. – 1576 yılında Fas himaye altına alındı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. – 1583’te Özdemiroğlu Osman Paşa gece devam ...

Devamını Oku

Ferhat Paşa Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Ferhat Paşa Antlaşması 1578’de sınır ihlalleri ile başlayan Osmanlı-Safevi savaşlarında Osmanlı Devleti Kırım ile karadan bağlantı kurarak Rusların Karadeniz’e inmesini engellemeyi amaçlıyordu. Osmanlı’nın büyük başarılar kazandığı (Özdemiroğlu Osman Paşa-Meşaleler Savaşı-1583) savaş süreci Padişah III. Murat döneminde 1590’da imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması ile sona ermiştir. Ferhat Paşa Antlaşmasının Maddeleri  –  Gürcistan, Şirvan, Tebriz, Karabağ ve Dağıstan Osmanlı’da kalacaktı. Ferhat Paşa Antlaşmasının Önemi  ...

Devamını Oku

Fas’ın Osmanlı Himayesine Alınması

Fas’ın Osmanlı Himayesine Alınması (1576) : Fas Sultanlığı, Akdeniz’in Atlas Okyanusu’na açılan kapısı konumundaki Cebelitarık Boğazı’nı kontrol etmekteydi. Akdeniz’in ve Cezayir’in güvenliği için Fas’ın Osmanlı’ya bağlanması gerekiyordu. Bu dönemde Fas’ta iç karışıklıklar başladı. Rakiplerden biri Osmanlı’dan yardım isterken diğeri Portekiz’den yardım talep etti. Portekiz’in müdahalesi üzerine Osmanlı padişahı III. Murat bölgeye Cezayir Beylerbeyi, Ramazan Paşa komutasında asker gönderdi. Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı ...

Devamını Oku

II. Selim Dönemi Siyasi Olayları

II. Selim Dönemi Siyasi Olayları Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine tahta çıktı. Cülus bahşişi nedeniyle yeniçeriler huzursuzluk çıkarsada Sokulu Mehmet Paşa’nın girişimleriyle yeniçerilerin istekleri kabul edilerek huzur sağlandı. Bu olay II.Selim’in Sokulu Mehmet Paşaya güven duymasını sağladı ve devlet yönetimi büyük ölçüde Sokuluyla bırakılmasına yol açtı. Yemen İsyanı (1568) : İsyan, Koca Sinan Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından bastırıldı. Yemen doğrudan Osmanlıya bağlandı. ...

Devamını Oku

İnebahtı Deniz Savaşı Özeti

İnebahtı Deniz Savaşı İnebahtı Deniz Savaşının Tarihi: 1571 İnebahtı Deniz Savaşında Donanma Komutanı: Müezzinzade Ali Paşa İnebahtı Deniz Savaşının Nedeni: – Haçlıların Kıbrıs’ın fethinin intikamını almak istemesi Birleşik Haçlı donanması İnebahtı’da (Leponto) Osmanlı donanmasını yaktı. Sadece Uluç (Kılıç) Ali Reis filosuyla birlikte kurtulmayı başardı. İnebahtı Deniz Savaşında Osmanlı Donanmasının Yenilmesinin Sebebi: – Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa’nın denizde eğitim görmüş askerlerin yerine, eğitim görmemiş ...

Devamını Oku

Kıbrıs’ın Fethinin Sebep ve Sonuçları

Kıbrıs’ın Fethi (1571) : Padişah II. Selim’in isteği üzerine, Kıbrıs Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Adaya Konya ve Karaman çevresinden Türkler yerleştirildi.(1571) Kıbrıs’ın Fethinin Sebepleri: – Kıbrıs’ın jeopolitik konumu, – Doğu Akdeniz’e egemen olma, – Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlama, – Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlama, – Venedik’in Kıbrıs üzerinden yaptıkları korsanlık faaliyetlerine son verme, ...

Devamını Oku

Süveyş Kanalı Projesinin Amaçları

Süveyş Kanalı Projesi Süveyş Kanalı fikri ilk kez Yavuz Sultan Selim zamanında gündeme gelmiş, Sokulu Mehmet Paşa bu fikri proje haline getirmişti. Süveyş Kanalı Projesinin Amaçları – Akdeniz donanmasını Kanal vasıtasıyla Kızıldeniz’e dolayısıyla Umman Denizi ve Basra Körfezi’ne ulaştırmak, – Ümit Burnunun keşfiyle önemini kaybeden Baharat yolunu tekrar canlandırmak, – Güney Asya’daki Müslümanların yardım isteklerine cevap verebilmek, – Basra ve Kızıldeniz güvenliği, – ...

Devamını Oku