Tarih 2

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri -Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri (Kudüs) geri almak istemeleri -X. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlarla savaşmak için kışkırtması -Katolik Kilisesi’nin Ortodoks Kilisesi’ne hakim olmak istemesi -Avrupalıları Haçlı Seferlerine kışkırtan Papa’nın Hristiyanlara bütün günahlarının affedileceği yönünde telkinler yapması -Katolik Kilisesi’nin Hristiyanlık dinini yaymak istemesi (Papa’nın nüfuzunu genişletmek istemesi)

Devamını Oku

I. Kılıç Arslan Döneminin Önemli Olayları

türkiye tarihi

I. Kılıç Arslan Dönemi -Melikşah, Süleymanşah‘ın ölümü üzerine oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı yanına getirterek ölünceye kadar elinde tutmuştur. 1092 yılında Melikşah’ın ölümünden sonra serbest kalan I. Kılıç Arslan Anadolu’ya gelmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin başına geçerek Fetret Devri’ne son vermiştir (1092). -I. Kılıç Arslan tahta geçtikten sonra devleti yeniden düzenlemeye ve Anadolu’da birliği sağlamaya çalışmıştır. -I. Kılıç Arslan …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu Özet

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah‘tır. Melikşah döneminde Güneydoğu Anadolu ve Suriye’de faaliyet gösteren Süleymanşah, Marmara Denizi’ne kadar olan Anadolu topraklarını ele geçirdi. İznik‘i başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti (1077). Bizans’a karşı başarılı olan Süleymanşah’ın hükümdarlığı, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ve Abbasi halifesi tarafından onaylanmıştır. Anadolu’da ortaya çıkan yeni Türk devleti güçlenerek Bizans İmparatorluğu’nun taht kavgalarına karışmaya …

Devamını Oku

Anadolunun Türkleşmesinin Sonuçları

türkiye tarihi

Anadolunun Türkleşmesinin Sonuçları Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinin sonuçları şunlardır: -Türklerin Anadolu’ya sahip olmasını kabullenemeyen Avrupalı uluslar, Türk dünyası üzerine Haçlı Seferleri düzenlemişlerdir. -Ege, Marmara ve Akdeniz’e ulaşan Türkler denizcilik faaliyetlerine başlamışlardır. -Anadolu’da otorite boşluğu ortadan kalkmıştır. -Anadolu imar edilmiş, farklı uluslar bir arada yaşamışlar ve kültür etkileşimi olmuştur.

Devamını Oku

Anadolunun Türkleşmesini Hızlandıran Sebepler

türkiye tarihi

Anadolunun Türkleşmesini Hızlandıran Sebepler – Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesi – Uzun yıllar boyunca Anadolu’nun savaş alanı olması dolayısıyla yerli halkın daha çok kıyı bölgelere çekilmesi -Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu’ya göç etmesi. (Bu sebep Moğol istilası sırasında daha da hızlanacaktır.) -Anadolu halkının ağır vergiler ve adaletsizlikten dolayı Bizans İmparatorluğu’ndan ve Anadolu’ya gönderdiği memurlarından memnun olmaması –  Malazgir Meydan Savaşı sonrasında …

Devamını Oku

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Önemi

türkiye tarihi

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Önemi -Kuruldukları bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır. -Anadolu’yu imar etmişler, Türk-İslam kültürünü Anadolu’ya taşımışlar ve yaptıkları Türk-İslam tarzı mimari eserlerde Anadolu’ya Türkiye denmesini sağlamışlardır. -Başta Bizans olmak üzere Gürcülere, Ermenilere, Rumlara ve Haçlılara karşı mücadele ederek yeni Türk yurdunu korumuşlardır. -Anadolu’daki küçük yerleşme yerlerini büyük Türk şehirleri haline getirmişlerdir. Bu dönemde Anadolu’da Türk nüfusu artmış, yer isimleri …

Devamını Oku

Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletlerinin Kurulduğu Yerler

türkiye tarihi

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun fethini tamamlamak ve Türkleşmesini sağlamak amacıyla önemli komutanlar Anadolu’ya gönderildi. Bu komutanlar kendilerine hedef gösterilen yerleri fethederek beylikler kurdular. Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletlerinin Kurulduğu Yerler ve Kuruluş-Yıkılış Tarihleri Danişmentoğulları (1080-1178) Amasya, Niksar ve Sivas taraflarında, Saltukoğulları (1072-1202) Erzurum ve çevresinde, Mengücekoğulları (1080-1228) Erzincan ve çevresinde, Artukoğulları (1102-1407) Hasankeyf, Mardin ve Harput çevresinde faaliyet göstermişlerdir. Bu …

Devamını Oku

Çağrı Beyin Anadoluya Yaptığı Akınların Amacı

türkiye tarihi

Çağrı Bey 1015-1021 tarihleri arasında Anadolu’ya seferler yaptı. Çağrı Beyin Anadoluya Yaptığı Akınların Amacı 1- Anadolu’yu keşfetmek. 2- Güçlü ve alınması zor kaleleri yıpratmak. 3- Gelecekte yapılacak olan yerleşmenin nasıl olacağını planlamak.

Devamını Oku

Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınları Kısaca

türkiye tarihi

Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınları Anadolu’ya ilk Türk akınları, IV. yüzyılda Avrupa Hunları tarafından başlatılmıştır. Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya giren Hunlar. Burada kalmayarak merkezlerine dönmüşlerdir(398). Hunlardan sonra VI. yüzyılda Sabirler ve IX. yüzyılda Abbasi ordularında görev yapan Türkler Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir. Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınlarının Özellikleri: Anadolu’ya yapılan bu ilk Türk akınları yerleşme amacı taşımıyordu. Çağrı Bey komutasındaki Oğuz Türklerinin …

Devamını Oku

Yüzyıl Savaşları Özet

beylikten devlete

Yüzyıl Savaşları (1337 – 1453) Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa devletleri arasında yapılmıştır. Savaşın nedeni; İngiltere’nin, Fransız topraklarına hakim olmak istemesidir. Aralıklarla iki devlet arasında 116 yıl devam eden savaşlar sırasında Kreys Meydan Muharebesi’nde tarihte ilk defa İngilizler tarafından top kullanılmıştır Yüzyıl Savaşlarının başlangıcında İngiltere üstünlük sağlamıştır. İngilizlerin birçok Fransız toprağını işgal ederek Orlean’ı kuşattıkları sırada Fransa’da gaipten sesler duyduğunu …

Devamını Oku


] }