Tarih 2

Osmanlı Mimari Anlayışı 10. Sınıf

Osmanlı Mimari Anlayışı

10. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetler başlığı dahilinde bulunan Osmanlı Mimari Anlayışı hakkında özet bilgimizi okumadan önce konu bütünlüğü açısından bir önceki konuya bakmanız faydalı olacaktır. Osmanlı Mimari Anlayışı Maddeler Halinde Erken Dönem diye bilinen Osmanlı mimarisinin temel öğesini külliyeler, külliyelerin ana unsurunu ise camiler oluşturmaktaydı.Osmanlı Erken Dönemi’ne ait ilk eserler genelde İznik, Bursa ve Edirne’de …

Devamını Oku

Osmanlı’da Şehir Planlaması

osmanlı'da şehir planlaması

10. sınıf tarih ders kitabında Osmanlı’da Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetler başlığı altında yer alan Osmanlı’da Şehir Planlaması konusunu maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Konunun sonunda ki linkler vasıtasıyla ders kitabında yer alan sonraki konuya geçiş yapabilirsiniz. Osmanlı’da Şehir Planlaması Özet Osmanlı şehir kültürü, birbirinden çok farklı, etnik, dinî ve ekonomik yapılar üzerine tesis edildi. Osmanlı Devleti’nde, şehirler ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı güzergâhlar üzerinde …

Devamını Oku

Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri

Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri

Yaya ve Müsellem ordusundan Yaya ve Akbörk 10. sınıf tarih dersi Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesi dahilinde bulunan Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri madde madde özetledik. TYT, AYT, KPSS ve 10. sınıf tarih dersinde işinize yarayacaktır. OKUMA TAVSİYESİ: Yaya ve Müsellem Nedir Kısaca En son da konu anlatım videosu var, bak istersen. Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri Osmanlı’nın ilk …

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Fetihle Gelen Dönüşüm Özet

10. Sınıf Tarih Fetihle Gelen Dönüşüm Özet

Çarşı (Fetihle Gelen Dönüşüm) 10. Sınıf Tarih dersi Fetihle Gelen Dönüşüm konusunu maddeler halinde özetledik. Fetihle Gelen Dönüşüm Geleneksel anlamda konar-göçer olan Osmanlılar, zamanla yerleşik hayatı benimsemiştir.Osmanlılar kuruldukları ve feth ettikleri bölgelerde ki şehirleri cami, medrese, mescit, han ve hamam gibi yapılarla imar etmiştir.Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde Türkler, Bizans mahalleleri dışında kendi mahallelerini kurdu.Osmanlı döneminde ortaya çıkan Türk şehir modelinin …

Devamını Oku

Şair Sultanlar 10. Sınıf Tarih

Şair Sultanlar

Şair Sultanlar 10. sınıf tarih dersi Şair Sultanlar özeti ile karşınızdayız. II. Murat, Fatih, II. Bayezid, Yavuz ve Kanuni Şair Sultanlardandır. Osmanlı padişahlarından 23 tanesi divan sahibidir. Şair Sultanlar İyi bir eğitimden geçen Osmanlı şehzadeleri ve sultanları, genelde musikiye ve şiire ilgi gösterdiler.Şiirleri günümüze ulaşan ilk Osmanlı padişahı II. Murat’tır. Mahlası Muradi‘dir.Fatih Sultan Mehmet, güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilendi. Özellikle resme, …

Devamını Oku

Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri

Osmanlı'da Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Osmanlı'da Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına EtkileriHayatına Etkileri

Köroğlu Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti dahilinde bulunan Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri konusunu maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültür Sözlü Kültür Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce dinî törenlerde ve bazı sosyal etkinliklerde söylenen destanlar, okunan şiirler, sözlü edebiyat ürünlerini oluşturmaktaydı. Eski Türk destanlarında, şiirlerinde yer alan vatan sevgisi, kahramanlık gibi temalar Anadolu sözlü kültüründe yeniden şekillenmiştir. …

Devamını Oku

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür özet

10. sınıf tarih dersi Halk Kültürü ve Kitabi Kültür özetimizi maddeler halinde yazmaya çalıştık. Halk Kültürü ve Kitabi Kültür Özet Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterir.Anadolu’da XII. Yüzyıldan itibaren farklı sınıf ve seviyeden insanlar; hikâye dinleyerek, kukla ve taklit izleyerek, nükte ve şaka yaparak gülüp eğlenirdi.Türkiye …

Devamını Oku

2. Murad’ın Kültürel Faaliyetleri

II. Murat'ın kültürel hayata katkıları

II. Murad’ın Kültürel Faaliyetlerini maddeler halinde özetlemeye çalıştık. II. Murad (minyatür) Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerden itibaren hükümdarlar ülke topraklarını kültürel alanda canlandırılmasında baş rolü oynamışlardır. Sosyal ve kültürel hayatına canlanmasında devletin desteğinin sonuna kadar kullanması sağlamışlar, bizzat kendilerine ait özel hazineleride kullanarak eğitim ve kültür alanı yatırımlar yapmışlardır. Bunun yanında Osmanlı sultanlarının birçoğu da edebi alanda kendine ait mahlaslar kullanarak …

Devamını Oku

Osmanlı Eğitim Kurumları (10. Sınıf Tarih)

osmanlı eğitim kurumları 10. sınıf özet

10. sınıf tarih dersi Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları özetini maddeler halinde yazmaya çalıştık. Osmanlı Eğitim Kurumları Osmanlı Devleti’nde eğitim sisteminde temel alınan amaçlar; çevresine yararlı, meslek sahibi olan, devlete olan sorumluluklarını bilen ve bu sorumlulukları uygulayan bireyler yetiştirmekti. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde “terbiye”, “tedris” ve talim anlayışı çerçevesinde çeşitli kurumlar aracılığı ile öğretim faaliyetleri yerine getirilirdi. Sivil eğitim kurumları; …

Devamını Oku

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar dolayısıyla Osmanlı toplumun genel yapısını maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında toplumun büyük çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşuyordu 14. yüzyılın ortalarında fetihlerin artması ile birlikte etnik çeşitlilik artmış önce Rumlar ve Ermeniler, Balkanlar’ın fethi ile birlikte Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Arnavutlar ve Macarlar toplum içerisinde yerini almıştır. 16. yüzyılda Mısır, Arabistan ve Kuzey Afrika’nın fethi …

Devamını Oku


] }