Tarih 2

Osmanlı Eğitim Kurumları (10. Sınıf Tarih)

osmanlı eğitim kurumları 10. sınıf özet

10. sınıf tarih dersi Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları özetini maddeler halinde yazmaya çalıştık. Osmanlı Eğitim Kurumları Osmanlı Devleti’nde eğitim sisteminde temel alınan amaçlar; çevresine yararlı, meslek sahibi olan, devlete olan sorumluluklarını bilen ve bu sorumlulukları uygulayan bireyler yetiştirmekti. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde “terbiye”, “tedris” ve talim anlayışı çerçevesinde çeşitli kurumlar aracılığı ile öğretim faaliyetleri yerine getirilirdi. Sivil eğitim kurumları; …

Devamını Oku

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar dolayısıyla Osmanlı toplumun genel yapısını maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında toplumun büyük çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşuyordu 14. yüzyılın ortalarında fetihlerin artması ile birlikte etnik çeşitlilik artmış önce Rumlar ve Ermeniler, Balkanlar’ın fethi ile birlikte Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Arnavutlar ve Macarlar toplum içerisinde yerini almıştır. 16. yüzyılda Mısır, Arabistan ve Kuzey Afrika’nın fethi …

Devamını Oku

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler ve Özellikleri

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler özet

Kapıkulu Ordusu (Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler) Kapıkulu ordusunun en etkili gurubu Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler özet konu anlatımını maddeler halinde okuyabilirsiniz. Yeniçerilerin özellikleri ile başlayalım. Yeniçerilerin Özellikleri İlk zamanlar pencik sistemi, daha sonra devşirme sistemi ile ocağa asker alınmıştır.Düzenli ve maaşlı ordu olan Kapıkulu Ocağının piyadelerine “Yeniçeri”, süvarilerine ise “Kapıkulu Sipahisi” denilirdi. 3 ayda bir Ulufe denilen maaş alırlar.Yeni padişah tahta geçtiğinde …

Devamını Oku

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Özet

Yeniçeriler ve devşirme sistemi

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi (minyatür) Yeniçeriler ve Devşirme Sistemini maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Konumuz tarih dersinin önemli konularından olup, 10. sınıf tarih dersi dahilindedi Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Osmanlı kara ordusunun temelini kapıkulları ve tımarlı sipahiler oluşturur. Kapıkullarının en önemli sınıfı da şüphesiz yeniçerilerdir. Yeniçeri Ocağı’na asker alımı Ankara Savaşı’na kadar pencik sistemi, sonrasında ise devşirme sistemi ile yapıldı. Pencik …

Devamını Oku

Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri

Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri

Anadolu Kandilleri (Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri) 10. sınıf tarih dersi Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ünitesinde dahili olan “Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri” bir ders kitabında “Anadolu’nun Kandilleri” bir ders kitabında “Sufiler ve Alimlerin Öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına Etkileri” başlığı altında toplanmıştır. DAHA KISA BİR ÖZET İÇİN TAVSİYE: Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar Sufiler ve Alimlerin Anadolunun Türkleşmesine Etkileri Özet …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin İlk Deniz Savaşı

Osmanlı Devleti'nin İlk Deniz Savaşı

Çalı Bey ve Osmanlı’nın ilk deniz savaşı Osmanlı’nın kıyılara ulaşması ile denizciliği öğrenmesi elzem oldu. Peki Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı neydi ve nasıl gerçekleşti? Çalı Bey veya Lapseki Savaşı konumuz. Osmanlının İlk Deniz Savaşı Osmanlı’nın ilk deniz savaşının adı nedir?Çalı Bey Savaşı veya Lapseki Savaşı olarak anılmaktadır.Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı kimlerle yapılmıştır?Venediklilerİlk deniz savaşı ne zaman yapıldı?1416İlk Osmanlı …

Devamını Oku

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar sisteminin faydalarını siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri faydalar olmak üzere guruplamaya çalıştık. Osmanlı Devleti’nde ülke topraklarının büyük bölümü devlet mülküydü. (miri arazi) Bu toprakların önemli bölümü ise dirlik toprağıydı. OKUMA TAVSİYESİ: Has Zeamet Tımar Nedir? Dirlikler üzerinde yaşayan çifçiler toprak üzerinde kiracı durumundaydı. Toprağı ekip içerler ve vergi …

Devamını Oku

2. Murat Dönemi İsyanlar ve Savaşlar Maddeler Halinde

2. Murat Dönemi Maddeler Halinde

2. Murat Dönemi Bilgi Kartı Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin 6. padişahı 2. Murat dönemini anlatırken Anadolu’da Balkanlarda ve iç işlerinde meydana gelen önemli olaylara değinmeye çalıştık. 2. Murat Dönemi Yaşanan İç Sorunlar II. Murat tahta çıktığında Bizans’ın serbest bıraktığı amcası (Düzmece) Mustafa‘nın İsyanı ile uğraşmıştır. İsyanı bastırmıştır. Ancak bu sırada Bizans’ın kışkırttığı kardeşi Şehzade Mustafa isyanı baş göstermiştir.Kardeşi Mustafa’nın İsyanında …

Devamını Oku

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma faaliyetlerini anlatmaya çalışacağız. I. Murat’ın Rumeli’de ki Faaliyetleri Sazlıdere Savaşı ve Edirne’nin Fethi 1363 yılında Balkanlarda Osmanlılara kaptırdığı toprakları geri almak isteyen Bizans ve ona yardıma gelen Bulgar güçleri Sazlıdere savaşı ile ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Savaş sonucu Edirne fethedilmiştir. Gümülcine ve Filibe’de ele geçirilmiştir. …

Devamını Oku

1. Mehmet Dönemi Kısaca Maddeler Halinde

Çelebi Mehmet Dönemi Olayları

Çelebi Mehmet Dönemi Bilgi Kartı Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri’ne son veren ve Osmanlı’yı tekrar toparlayan devletin 2. kurucusu kabul edilen Çelebi 1. Mehmet Dönemi olayları kısaca maddeler halinde bu yazımızın konusu. OKUMA TAVSİYESİ: Fetret Devri Soru-Cevap 1. Mehmet Çelebi’nin Anadolu’daki Faaliyetleri Osmanlı Devleti’nin fetret devrine son veren ve Osmanlıların 2. kurucusu olarak kabul edilen 1. Mehmet döneminde Anadolu’da kaybedilen …

Devamını Oku


] }