Tarih 2

I. Meşrutiyet Hakkında Kısa Bilgi

Jön Türklerin yoğun çabası ve I. Meşrutiyet Hakkında Kısa Bilgi yazımızın içeriği I. Meşrutiyetin İlanı I. Meşrutiyetin İlan Tarihi: 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyeti İlan Eden Padişah: II. Abdülhamid I. Meşrutiyetin İlanında Etkili Olan Fikir Akımı: Osmanlıcılık I. Meşrutiyetin İlanında EtkiliOlan Gurup: Genç Osmanlılar I. Meşrutiyetin İlanının Hızlandıran Dış Gelişme: Tersane Konferansı I. Meşrutiyetin İlanının Sebepleri Genç Osmanlılar ve Mithat ...

Devamını Oku

Tersane (İstanbul) Konferansı Hakkında Bilgi

II. Abdülhamid tahta geçtiğinde ilk karşılaştığı olay; Tersane (İstanbul) Konferansı Hakkında Bilgi Tersane (İstanbul) Konferansı Tersane Konferansının Diğer Adı: İstanbul Konferansı Tersane Konferansının Toplanma Tarihi: 23 Aralık 1876 Tersane Konferansına Katılan Devletler: Rusya, İngiltere, Fransa, Prusya, İtalya, Avusturya ve Osmanlı Devleti Tersane Konferansı Hangi Padişah Dönemi: II. Abdülhamid Tersane Konferansının Toplanma Amacı Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde tek başına baskı oluşturmasından rahatsız ...

Devamını Oku

2. Abdülhamit Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin en buhranlı döneminde tahta geçen 2. Abdülhamit Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde anlatmaya çalışacağız. 2. Abdülhamit Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde Sultan Abdülaziz‘i tahttan indiren Mithat Paşa ve avanesi V. Murat’ı tahta geçirdi. V. Murat ruh sağlığı bozuk olduğundan üç ay sonra tahttan indirilmiştir. Kanun-u Esasi’yi kabul etmek ve meş­rutiyeti ilan etmek şartıyla İkinci Abdülhamit padişah yapıldı. İste ...

Devamını Oku

Süveyş Kanalı’nın Açılması

Coğrafi keşifler ile önem kaybeden Akdeniz’in tekrar canlanması için en önemli girişim; Süveyş Kanalı’nın Açılması Süveyş Kanalı Süveyş Kanalı’nın Açılış Tarihi: 17 Kasım 1869 Süveyş Kanalı’nı Planlayan Mühendis: Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps Süveyş Kanalı Hangi Padişah Döneminde Açıldı: Sultan Abdülaziz Süveyş Kanalı Hangi Hidiv Döneminde Açıldı: Hidiv Said Paşa Süveyş Kanalı’nın Açılma Sebebi Aşagıdaki haritada da gözüktüğü üzere kıta ...

Devamını Oku

Sultan Abdülaziz Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde

Abdülaziz Dönemi Siyasi Olayları Abdülaziz Döneminde ülkede Batı’nın etkisi daha da arttı (Özellikle Fransa). Abdülaziz Avrupa’ya gezi dü­zenleyen ilk Osmanlı padişahı oldu (Fransa). Ayrıca Mısır’ı da ziyaret etti. En fazla dış borç bu dönemde alınmıştır. 1869’da Osmanlı-Fransız işbirliği sonucunda Süveyş Kanalı açıldı. Bu gelişme, Mısır’ın önemini tekrar arttırırken, Coğrafi Keşifler sonrasında Ümit Burnu’na kayan Ba­harat Yolu’nu tekrar Akdeniz’e yöneltmiş, Akdeniz ...

Devamını Oku

Paris Antlaşması’nın Avrupa Devletleri Açısından Önemi

Kırım Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması’nın Avrupa Devletleri Açısından Önemini sizler için derlemeye çalıştık. Paris Antlaşması’nın Avrupa Devletleri Açısından Önemi Kırım Savaşı esnasında Avrupalı devletler çeşitli sebeplerle Osmanlı Devleti’ni desteklemişlerdi. Bizde bu durumu Kırım Savaşı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu ve Kırım Savaşı’nın Gelişimi başlıklı yazımızda incelemiştik. Şimdi ise Paris Antlaşması’nın Avrupa Devletleri Açısından Önemine göz atalım. Tabii bunun için Paris ...

Devamını Oku

Paris Antlaşmasının Osmanlı Devleti Açısından Önemi

Paris Antlaşmasının Osmanlı Devleti Açısından Önemi içerikli yazımız www.tarihportali.net tarafından hazırlanmıştır. Konuya hakim olabilmek için lütfen önce şu yazılarımızı okuyunuz; Kırım Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde Kırım Savaşı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu ve Kırım Savaşı’nın Gelişimi Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları Paris Antlaşması’nın Önemi Maddeler Halinde Paris Antlaşmasının Osmanlı Devleti Açısından Önemi   Osmanlı Devleti 19. yy. da ilk ...

Devamını Oku

Paris Antlaşması’nın Önemi Maddeler Halinde

Paris Antlaşması’nın Önemi Maddeler Halinde konusu www.tarihportali.net tarafından hazırlanmıştır. Paris Antlaşması’nın Önemi Osmanlı Devleti’nin 19. yy. da galip devlet olarak masaya oturduğu tek antlaşmadır. Osmanlı masadan mağlup devlet olarak kalkmıştır. (Karadeniz ile ilgili madde. Bknz. Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları) Osmanlı ilk defa Avrupa devleti kabul edilmiştir. Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisi altına alınması Osmanlı’nın güçsüzlüğünün kanıtıdır. Karadeniz tarafsız ...

Devamını Oku

Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları

Kırım Harbi sonrası İngiltere, Fransa, Avusturya, Piye­monte, Osmanlı, Prusya ve Rusya arasında imzalanan Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları. Prusya, savaşta olmadığı halde barış görüşmelerine katılmıştır. Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları > Osmanlı Devleti, Avrupalı devlet kabul edilecek, topraklarının bütünlüğü Batılı devletlerin kefilliği altında olacak. Bu madde Osmanlı Devleti’nin topraklarını dahi koru­yamayacak kadar zayıfladığını gösterir. > Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de ...

Devamını Oku

Sedan Savaşı Kısaca

Tarih Portalı olarak Alman siyasi birliğini sağlanmasında mihenk taşı olan Sedan Savaşını kısaca anlatmaya çalışacağız. Sedan Savaşı Sedan Savaşı’nın Tarihi: 1 Eylül 1870 Sedan Nerede: Fransa-Belçika sınırında Meuse Irmağı kıyısında Sedan Savaşı Kimler Arasında: Fransa x Prusya Savaşın Komutanları ve Güçler Dengesi: Fransız ordusu Mareşal Mac-Mahon komutasındaki 120.000 asker x Prusya ordusu General Helmuth von Moltke komutasındaki 200.000 asker Sedan ...

Devamını Oku