10. Sınıf Tarih Fetihle Gelen Dönüşüm Özet

Osmanlı'da çarşı Fetihle Gelen Dönüşüm
Çarşı (Fetihle Gelen Dönüşüm)

10. Sınıf Tarih dersi Fetihle Gelen Dönüşüm konusunu maddeler halinde özetledik.

İçindekiler

Fetihle Gelen Dönüşüm

  • Geleneksel anlamda konar-göçer olan Osmanlılar, zamanla yerleşik hayatı benimsemiştir.
  • Osmanlılar kuruldukları ve feth ettikleri bölgelerde ki şehirleri cami, medrese, mescit, han ve hamam gibi yapılarla imar etmiştir.
  • Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde Türkler, Bizans mahalleleri dışında kendi mahallelerini kurdu.
  • Osmanlı döneminde ortaya çıkan Türk şehir modelinin en mükemmel hali İstanbul’dur.
  • Türk şehir modelinde merkez cami, imaret, hamam, iş yerleri (çarşılar) ve şifahane bulunurken yerleşme daha dış mahallere yapılırdı.

OKUMA TAVSİYESİ: İmaret Nedir? İmarethanelerin Özellikleri Amaçları Nelerdir?

  • Şehir merkezlerine yapılan çarşılar hayır kurumlarının giderlerini karşılamak için vakfedilirdi.
  • Osmanlı’da mahalle, birbirini tanıyan bir ölçüde birbirinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerden oluşmuştur.
  • Osmanlı kentinde mahalle, sosyal sınıflaşmaya göre değil etnik ve dinî farklılığa göre biçimlenmiştir. Yani Müslim ve gayrimüslim aynı mahallede oturmaz.
  • Osmanlı Dönemi’nde Filibe, Sofya, Belgrad, Üsküp, Manastır, Köstence ve Rusçuk birer küçük kasaba veya köy zaman içerisinde büyük şehirler hâline gelmiştir.

Türk şehir modelinin genel özellikleri nelerdir?

Yukarıda yazdığımız maddelerden 5.6.7. 8. madde sorunun cevabıdır. 🙂

OKUMA TAVSİTESİ: Osmanlı Mimari Anlayışı 10. Sınıf

SİTE DIŞI TAVSİYESİ: Osmanlı’da Şehircilik Anlayışı


] }

Tavsiye Konular

Osmanlı'da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde taşra da ki en büyük birim beylerbeyliği (eyalet) idi. Salyaneli, saliyanesiz ve imtiyazlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir