Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

10. sınıf tarih dersi Halk Kültürü ve Kitabi Kültür özetimizi maddeler halinde yazmaya çalıştık.

İçindekiler

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür Özet

 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterir.
 • Anadolu’da XII. Yüzyıldan itibaren farklı sınıf ve seviyeden insanlar; hikâye dinleyerek, kukla ve taklit izleyerek, nükte ve şaka yaparak gülüp eğlenirdi.
 • Türkiye Selçuklu ve Anadolu beyliklerinin saraylarında nedim, komik, taklitçi, ozan ve şairler bulunurdu.
 • Osmanlı Devleti, çeşitli etnik ve dinî kökenden halkların ticari, sosyal, kültürel, dinî ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir.
 • Osmanlı Devleti’nde, geniş ve zengin bir kültürel birikim oluşmuştur.
 • Farklı kültürlerin katkılarıyla oluşan bu birikim, tarih boyunca yazılı veya sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.
 • Kültürün yazılı olarak aktarılmasında çoğunlukla ferman, berat, ahitname gibi devlet yayınları ile telif veya tercüme kitap, risale ve minyatür vb. kullanılmıştır.
 • I. Murad tarafından Bursa’da kurulduğu ifade edilen kütüphane, ilk saray kütüphanesi olarak nitelendirilir.

SİTE DIŞI TAVSİYE: Osmanlılarda Kütüphane Kültürü

Osmanlı'da kütüphaneler Halk Kültürü ve Kitabi Kültür
Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

Osmanlı Devleti’nde kitabî kültür, neden başkent ve belirli şehirlerde gelişmiştir?

 • Sarayın ve önemli devlet adamlarının konaklarının başkentte, beylerbeyi, sancakbeylerinin konaklarının belirli şehirlerde olması.
 • Padişah ve önde gelen devlet adamlarının desteği.
 • Sermaye birikiminin belirli şehirlerde ağırlık kazanması.
 • Belli başlı eğitim kurumları ve kütüphanelerin başkent ve belirli şehirlerde olması

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlıda Sözlü Ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri


] }

Tavsiye Konular

Osmanlı'da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde taşra da ki en büyük birim beylerbeyliği (eyalet) idi. Salyaneli, saliyanesiz ve imtiyazlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir