2. Murad’ın Kültürel Faaliyetleri

II. Murad’ın Kültürel Faaliyetlerini maddeler halinde özetlemeye çalıştık.

II. Murat (Ebu'l Hayrat)
II. Murad (minyatür)

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerden itibaren hükümdarlar ülke topraklarını kültürel alanda canlandırılmasında baş rolü oynamışlardır. Sosyal ve kültürel hayatına canlanmasında devletin desteğinin sonuna kadar kullanması sağlamışlar, bizzat kendilerine ait özel hazineleride kullanarak eğitim ve kültür alanı yatırımlar yapmışlardır. Bunun yanında Osmanlı sultanlarının birçoğu da edebi alanda kendine ait mahlaslar kullanarak şiirler yazmışlardır. Osmanlı Devleti’nde kültürel hayatın canlanması yönüne geniş kapsamlı adımlar atıldığı II. Murat Dönemi ise çok önemlidir.

OKUMA TAVSİYESİ: 2. Murat Dönemi Maddeler Halinde

II. Murad Dönemi Kültürel Alanda Atılan Adımlar

  • Yazıcızade Ali’nin İbn-i Bibi den çevirdiği Selçukname adlı esere ilaveler yapılmış Oğuz Boyu ve Kayılar öne çıkarılmıştır.
  • Takvimler hazırlanmış ve Osmanlı tarihinin ilk dönemleri aydınlatacak kaynaklar ortaya koymuştur.
  • Yazıcızade Mehmet tarafından Muhammediye ve Envarül Aşikin adlı eserler hazırlanmıştır. Bu eserler yüzyıllarca ülkenin dört bir yanında okutulmuştur.
  • Türkistan, Arabistan ve Kırım’dan birçok bilim insanı getirilmiştir.
  • Din alimlerinin çalışmaları desteklemiştir. Hacı Bayram Veli gibi tasavvuf ehli alimlerin müridlerine vergi muafiyeti getirilmiştir.
  • Tasavvuf eserlerinin tercümeleri yaptırılmıştır.
  • Fıkıh kitapları hazırlatılmıştır.
  • Dini, edebi, ahlaki, tıbbi eserler, siyasetnameler, menkıbeler, musiki, ansiklopedi gibi alanlarda yeni eserler hazırlanmış ya da tercüme eserler verilmiştir.
  • Döenminde birçok eser yapılması dolayısıyla Ebu’l Hayrat diye anıldı.
  • Edirne Üç Serefeli Camii, Bursa Muradiye Camisi ve Külliyesi, Ergene Köprüsü bu dönemde inşa edilen önemli mimari eserler olmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: 2. Murat Dönemindeki Kültürel Gelişmeler Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Osmanlı'da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı’da İmtiyazlı Eyaletler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde taşra da ki en büyük birim beylerbeyliği (eyalet) idi. Salyaneli, saliyanesiz ve imtiyazlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir