2. Murat Dönemi İsyanlar ve Savaşlar Maddeler Halinde

2. Murat Dönemi Maddeler Halinde
2. Murat Dönemi Bilgi Kartı

Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin 6. padişahı 2. Murat dönemini anlatırken Anadolu’da Balkanlarda ve iç işlerinde meydana gelen önemli olaylara değinmeye çalıştık.

İçindekiler

2. Murat Dönemi Yaşanan İç Sorunlar

 • II. Murat tahta çıktığında Bizans’ın serbest bıraktığı amcası (Düzmece) Mustafa‘nın İsyanı ile uğraşmıştır. İsyanı bastırmıştır.
 • Ancak bu sırada Bizans’ın kışkırttığı kardeşi Şehzade Mustafa isyanı baş göstermiştir.
 • Kardeşi Mustafa’nın İsyanında bastıran İkinci Murat Anadolu’ya yönelmiştir

Buçuktepe İsyanı

 • Taht değişiklikleri sırasında ekonomi bozulmuş akçenin değeri düşmüştür.
 • Yeniçerilerin isyan etmesi üzerine yeniçeri maaşlarına buçuk oranında zam yapılmak zorunda kalınmıştır.
 • Buçuktepe İsyanı Osmanlı tarihindeki ilk yeniçeri isyanıdır.

OKUMA TAVSİYESİ: Buçuktepe İsyanının Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

II. Murat’ın Anadolu’da ki Faaliyetleri

 • İç isyanları ortadan kaldıran İkinci Murat Anadolu’da şunları yapmıştır;
 • Aydınoğulları, Candaroğulları, Menteşeoğulları ve Tekeoğulları’na kesin olarak son vermiştir.
 • Tacettinoğullarına son vererek Samsun, Tokat ve çevresini ele geçirmiştir.
 • Karamanoğulları üzerine yürümüş ve bu beyliği itaat altına almıştır.

2. Murat Dönemi Balkanlar’da Yaşanan Gelişmeler

 • 2. Murat döneminde Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini güçlendiren politikalar devam etmiştir.
 • 1430’a kadar olan süreçte Venedik’in eline geçen Selanik, yanya ve Serez alınmıştır.
 • Arnavutluk, Eflak, Sırbistan üzerinde hakimiyet güçlendirilmiştir.
 • Bosna Krallığı, Mora Despotluğu ve Bizans İmparatorluğu vergiye bağlanmıştır.
 • Ayrıca Balkanlardaki toprakları karşılığında Venedik’te vergi ödemeye mecbur bırakılmıştır.
 • Macarların başını çektiği Sırp, Bosna ve Eflak2ın kurduğu askeri ittifaka karşı başarılar kazanmıştır.
 • Ancak ardından Macarlar ardarda Osmanlı yenilgiye uğratmıştır.
 • 1443’de Haçlılar Tuna’ya geçip Osmanlı’yı tehdit edince II. Murat Karamanoğullarının da saldırılarını dikkate alarak Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzalamıştır.

Bu anlaşmaya göre; Sırbistan Osmanlı’ya vergi vermek şartıyla bağımsız olacaktı. Eflak Macaristan himayesinde olacak ama Osmanlı’ya vergi verecekti.

OKUMA TAVSİYESİ: Edirne Segedin Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

 • II Murat, bu anlaşmanın ardından tahtını 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet’e bıraktı ve inzivaya çekildi.
 • Macarlar’da bunu fırsat bilip antlaşmayı bozdular.

Varna Savaşı 1444

 • II Mehmet’in küçük yaşta olmasını fırsata çevirmek isteyen Macarlar müttefikleriyle birlikte Osmanlı’ya yönelik Haçlı saldırısı düzenlemişlerdir.
 • İkinci Mehmet devlet adamları önerisi ile babasını ordunun başına çağırmış ve İkinci Murat 1444’de yeniden tahta çıkıp Haçlı ordusuna ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
 • İkinci Murat Varna zaferinden sonra tahtını tekrar oğlu Mehmet’e bırakmış ancak yeni bir Haçlı tehlikesi çıkınca 1446’da yeniden tahta dönmüştür.

OKUMA TAVSİYESİ: Varna Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

II. Kosova Savaşı 1448

 • Varna yenilgisini öcünü almak isteyen Macarların liderliğinde oluşturulan haçlı birliği ile yapılan savaşta İkinci Murat haçlıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
 • Bu zaferle haçlıların ve Bizans’ın Osmanlı’yı Balkanlardan atma ümidi sona ermiştir.
 • Balkanlar kesin Türk yurdu haline gelmiştir.
 • Haçlılar savunmaya çekilirken Osmanlı Devleti taarruz durumuna geçmiştir.

2. Murat Dönemi Maddeler Halinde başlıklı yazımızı daha da geliştirmek adına yorumlarınızı bekliyoruz.


] }

Tavsiye Konular

Çelebi Mehmet Dönemi Olayları

1. Mehmet Dönemi Kısaca Maddeler Halinde

Çelebi Mehmet Dönemi Bilgi Kartı Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri’ne son veren ve Osmanlı’yı tekrar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir