Yıldırım Bayezid Dönemi Özellikleri (İlkler)

Yıldırım Bayezid Dönemi Özellikleri (İlkler)
I. Bayezid Döneminde Gerçekleşen İlkler

Osmanlı Devleti’nin 4. padişahı Yıldırım Bayezid döneminin önemli özelliklerini maddeler halinde yazmaya çalıştık.

Yıldırım Bayezid Dönemi İlkler

  • Cülus bahşişi dağıtan ilk padişahtır. (I. Kosova Savaşı sonrası tahta çıktığında dağıtmıştır.)

OKUMA TAVSİYESİ: Cülus Töreni, Bahşişi ve Kılıç Alayı Nedir?

  • Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi kuruldu.
  • İlk Osmanlı Kaptanı Deryası Saruca Paşa’dır.
  • Anadolu Türk siyasi birliği ilk defa I. Bayezid döneminde sağlandı (Ankara Savaşı sonrası siyasi birlik dağılmıştır.)
  • Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. İlk Anadolu Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa’dır.
  • İlk Surre Alayı I. Bayezid döneminde kutsal topraklara gönderilmiştir.
  • İlk Osmanlı hastanesi Bursa’da açıldı.
  • İlk tıp medresesi Daru’l Tıp açıldı. (Bursa’da)
  • Savaş meydanında esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır.
Osmanlı Tarihi Şifreleri (4:45’te Yıldırım Bayezid ile ilgili bir kodlama var.)

SİTE DIŞI TAVSİYE: Yıldırım Beyazıd’ın Esareti ve İntiharı Hakkında


] }

Tavsiye Konular

Çelebi Mehmet Dönemi Olayları

1. Mehmet Dönemi Kısaca Maddeler Halinde

Çelebi Mehmet Dönemi Bilgi Kartı Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri’ne son veren ve Osmanlı’yı tekrar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir