Ankara Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

Ankara Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

Türklerin batıya ilerleyişini duraklatan, Osmanlı Devleti’ni yıkılma eşiğine getiren Ankara Savaşı’nın sonuçlarını maddeler halinde yazmaya çalıştık. Öncesinde savaşın sebeplerine göz atmanız faydalı olacaktır.

OKUMA TAVSİYESİ: Ankara Savaşının Sebepleri Maddeler Halinde

 • Osmanlı Devleti yenildi. Yıldırım Beyezid esir düştü.

Savaş meydanında esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’dir. (8 ay sonra Akşehir’de vefat etmiştir.)

 • Yıldırım Bayezid’in dört oğlu arasında taht kavgaları başladı. (Fetret Devri veya Fasıla-i Saltanat)
 • Merkezi otoritesi sarsılan devlet yıkılma tehlikesi geçirdi.
 • Timur tarafından Anadolu beylerine toprakları iade edildi. Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

Karesi ve Kadı Burhaneddin hariç bütü beylikler tekrar kuruldu. Anadolu Türk siyasi birliği tekrar I. Selim döneminde sağlanabildi.

 • Bizans’ın fethi 50 yıl gecikti. (Bizans’ın ömrü 50 yıl uzadı.)
 • Osmanlı’nın imparatorluk aşamasına geçişi gecikti.
 • Balkanlarda Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu. Arnavutluk boşaltıldı. (Türklerin batı yönünde ki ilerleyişi sekteye uğradı.)
 • Fetret Devrine şehzadeleri kışkırtan Bizans Osmanlı’nın iç işlerine karışma imkanı buldu.
 • Anadolu’yu ele geçiren Timur, Bursa’da Osmanlı hazinesi ve arşivlerini yağmaladı.

1402 öncesi Osmanlı tarihi ile ilgili bilgi azlığının temel sebebidir.

 • Timur, İzmir’i Haçlılardan aldı.
 • Şehzade Mustafa, Timur tarafından esir alınarak Semerkant’a götürüldü.
 • Osmanlı’nın doğusunda güç kazanan Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri Osmanlı’ya rakip oldu.

] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir