I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma faaliyetlerini anlatmaya çalışacağız.

İçindekiler

I. Murat’ın Rumeli’de ki Faaliyetleri

Sazlıdere Savaşı ve Edirne’nin Fethi

 • 1363 yılında Balkanlarda Osmanlılara kaptırdığı toprakları geri almak isteyen Bizans ve ona yardıma gelen Bulgar güçleri Sazlıdere savaşı ile ağır bir yenilgiye uğratılmıştır.
 • Savaş sonucu Edirne fethedilmiştir. Gümülcine ve Filibe’de ele geçirilmiştir. Bir süre sonra da Edirne başkent yapılmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Sazlıdere Savaşının Sebepleri ve Sonuçları

Sırpsındığı savaşı (1364)

 • Edirne’nin fethinden sonra Türklerin ilerleyişi karşısında Türkleri Balkanlar’dan çıkarmak amacıyla Macar, Sırp, Bulgar güçlerinden oluşan ilk Haçlı saldırısı gerçekleşmiştir.
 • Osmanlı zaferiyle sonuçlanan bu savaşın ardından Edirne, Batı Trakya ve Meriç Nehri üzerinde hakimiyet güçlendirilmiş oldu.

II. Çirmen Savaşı (1371)

 • Sırpsındığı yenilgisinin öcünü almak isteyen Sırplar bölgedeki prensliklerin desteği ile Edirne üzerine yürümüştür.
 • Ancak 1. Murat bu güçleri bozguna uğratmıştır.
 • Bu zaferin ardından Sırp prensleri, Bulgar Krallığı, Bizans İmparatorluğu Osmanlı üstünlüğünü tanımıştır.
 • Kavala, Drama ve Serez ele geçirilmiştir.

Ploşnik Bozgunu (1387)

 • Sırpların başını çektiği Balkanlardaki prensliklerin oluşturduğu Haçlı güçleri karşısında Osmanlıların akıncı güçleri bozguna uğramıştır.
 • Bu bozduğun Haçlılara cesaret kazandırmıştır.

1. Kosova Savaşı

 • Sırp Boşnak Macar ve Ulahlar’dan oluşan Haçlı Birliği’ne karşı mücadele edilmiş ve büyük bir zafer kazanılmıştır.
 • Ancak Birinci Murat savaş meydanında gezerken Miloş Obiliç adlı bir Sırp asker tarafından şehit edilmiştir.
 • Bu Zafer sonucu Sırplar Osmanlı üstülüğünü tanımışlardır.

OKUMA TAVSİYESİ: I. Kosova Muharebesi Kısaca

1. Murat’ın Anadolu’daki Faaliyetleri

 • Ankara Ahilerin elinden alınmıştır.
 • Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Tavşanlı, Emet ve Simav alınmıştır.
 • Hamitoğullarından para karşılığında Isparta, Eğridir ve çevresi alınmıştır.
 • Candaroğulları himaye altına alınmıştır.
 • Bu dönemde Karamanoğulları ile ilk mücadeleler başlamıştır.
I. Murat Dönemi Teşkilatlanma alanında yapılan Çalışmalar
I. Murat Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları

I. Murat Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları

 • Birinci Murat ilk kez kardeşlerini öldürerek “ülke hükümdar ve oğullarınındır” anlayışını getirmiştir.
 • Balkan fetihlerinin artması ile birlikte Balkanlarda iskan politikası yoğunlaştırılmıştır.
 • Devşirme sisteminin temeli olan pençik usulü uygulanmaya başlamış ve bu sistemle Türkleştirilip İslamlaştırılanlardan oluşan Kapıkulu ordusunun Acemi Ocağı birliği ile Yeniçeri Ocağı Birliği oluşturulmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap

 • Topçu ocağı kurulmuştur.
 • Veziriazam, defterdar, nişancı ve Kazasker atamaları yapılmıştır.
 • Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.

Kaynak: http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11513/2094/1/559492.pdf


] }

Tavsiye Konular

Çelebi Mehmet Dönemi Olayları

1. Mehmet Dönemi Kısaca Maddeler Halinde

Çelebi Mehmet Dönemi Bilgi Kartı Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri’ne son veren ve Osmanlı’yı tekrar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir