Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap

Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap
Pencik sistemi
Pencik sisteminin amacı nedir?Rumeli toprakları genişleyen Osmanlı’nın asker ihtiyacını karşılamaktır.
Pencik sisteminin benzerlerini uygulayan başka devletler var mıdır?Abbaasiler, Gazneliler, Samanoğulları ve Aydınoğulları’nda benzer uygulamalar görülmüştür.
Pencik Sistemi kısaca nedir?Savaşta elde edilen esirlerin beşte birinnden asker olarak faydalanılmasına “pencik sistemi” denir.
Pencik kelimesinin anlamı nedir?Farsça penç ve yek kalimelerinin birleşiminden oluşur. Beşte bir demektir.
Pencik Sistemi hangi padişah döneminde ve hangi tarihte başlamıştır?Karamanlı Molla Rüstem ve Kazasker Çandarlı Halil Paşa’nın tavsiyesi ile I. Murat döneminde başlamıştır. (1363)
Pencik sistemi nasıl işler?Savaşlarda esir alınan gençlerin beşte biri padişahın kabul edilir. Bu esirlerden eli, yüzü, karkateri düzgün olanlar “iç oğlanı” olarak saraya alınır. Diğerleri Gelibolu’da at gemilerinde ve Bursa’da Türk ailelerin yanlarında çalıştırılır. Türk ve İslam kültürünü öğrendikten sonra Acemioğlanlar Ocağı’na alınır, oradan da başarılı olanlar Yeniçeri Ocağı’na alınırdı.
Pencik sistemi ne zaman kaldırılmıştır?Yeniçeri Ocağı’na devşirme sistemi ile asker alımına başlanması ile pencik sistemi terk edilmiştir. Devşirme sistemi II. Murat döneminde kanunlaştırılmıştır.

TAVSİYE LİNK: Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Has zeamet tımar nedir?

Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir