Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Özet

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Özet
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi (minyatür)

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemini maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Konumuz tarih dersinin önemli konularından olup, 10. sınıf tarih dersi dahilindedi

İçindekiler

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Osmanlı kara ordusunun temelini kapıkulları ve tımarlı sipahiler oluşturur. Kapıkullarının en önemli sınıfı da şüphesiz yeniçerilerdir.

Yeniçeri Ocağı’na asker alımı Ankara Savaşı’na kadar pencik sistemi, sonrasında ise devşirme sistemi ile yapıldı.

Pencik Usulü

 • Edirne’nin fethinden sonra savaş esirlerinden yararlanmak için Kazasker Çandarlı Kara Halil’in çalışmaları ile Pencik sistemi uygulanmaya başlandı.

OKUMA TAVSİYESİ: Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

 • Pencik usulüne göre savaş esirlerinin beşte biri asker olmak üzere devlet tarafından alınırdı
 • Bu oran, İslam hukukuna göre ganimetin beşte birinin Beytü’l-mal’a ait olması esasından ortaya çıkmıştı
 • Osmanlı Devleti’nden önce Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular gibi devletlerde gulâm sistemi olarak uygulanırdı
 • Yeniçeri Ocağı, Avrupa’da ilk daimî orduydu.
 • Yeniçeriler Padişahın merkeziyetçi otoritesinin başlıca aracı ve destekçisi olmuştu.
 • Yeniçeri Ocağı’nın asker ihtiyacı başlarda Pencik sistemi ile karşılanıyordu
 • Anadolu’daki ailelerin yanına verilir ve burada Türk İslam âdet ve geleneklerini öğrenirdi.
 • Daha sonra bu esirler, askerî eğitim için “Acemi Ocağı” adı verilen teşkilata alınırdı.
 • İlk Acemi Ocağı I. Murad zamanında Gelibolu’da kuruldu.
 • Acemiler eğitim ve hizmetlerini tamamladıktan sonra yeniçeri olarak atanır ve başlarına ak börk giydirilirdi. Ancak Ankara Savaşı’ndan sonra Pencik sistemi devam ettirilemedi.

Devşirme Usulü

 • Hristiyan halktan devşirme yöntemiyle belirli sayıda çocuğun alınmasına karar verildi.
 • II. Murad zamanında kanun hâline getirildi.

OKUMA TAVSİYESİ: Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

 • İmparatorluk sınırları içerisindeki bütün Hristiyan halk bu uygulamaya tabi tutulmuştu.
 • Osmanlılar Musevi toplumundan devşirme almamıştır. Bunun sebebi Yahudi aleyhtarlığı değil Yahudilerin şehir toplumu olmasıdır.
 • Devşirmeler, Acemi Ocağında yedi sekiz yıl kadar eğitim gördükten sonra yeteneklerine göre yeniçeri, cebeci, topçu, top arabacısı ve Kapıkulu süvarisi şeklinde ayrılırdı.
 • Yeniçeri Ocağına veya öteki Kapıkulu Ocaklarına geçişlerine bedergâh veya kapıya çıkma denirdi.
 • Yeniçeri Ocağının başında Yeniçeri Ağası bulunurdu.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler

Yeniçeri Ocağının Faydaları

 • Devleti’nin merkezî otoriteyi kurması ve sürdürmesinde devşirme sistemi önemli bir unsur olmuştur.
 • Osmanlılarda, orduda ve devlet görevlerinde devşirmelerin kullanılması ile herhangi bir kişi veya grubun imtiyaz kazanması ve güçlü bir sınıf hâline gelmesi engellenmiştir
 • Devşirme sistemi Feodal yapının oluşumunu da engelleyen bir sistem olmuştur
 • Temel ilkesi, Türk İslam âdet ve geleneklerine, hükümdara ve devlete sadakatle bağlılıktır. Hükümdar değişse de devşirmelerin devlete sadakat ve bağlılıkları değişmemiştir

10. sınıf tarih dersi Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi Özetini maddeler halinde yazmaya çalıştık. Yorumlarınızı bekliyoruz.

MAKALE TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi


] }

Tavsiye Konular

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Osmanlı Devleti’nin önemli unsurlarından Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı? Hangi çocuklar alınır? Hangi çocular …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir