Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları
Tımar Sisteminin Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Askeri Faydaları

Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar sisteminin faydalarını siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri faydalar olmak üzere guruplamaya çalıştık.

Osmanlı Devleti’nde ülke topraklarının büyük bölümü devlet mülküydü. (miri arazi) Bu toprakların önemli bölümü ise dirlik toprağıydı.

OKUMA TAVSİYESİ: Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlikler üzerinde yaşayan çifçiler toprak üzerinde kiracı durumundaydı. Toprağı ekip içerler ve vergi öderlerdi. Tımar sistemine göre dirlik topraklarının gelirlerini toplama hakkı maaş ve hizmet karşılığında asker ve sivil idarecileri bırakılırdı.

İçindekiler

Dirlik Sahibinin Görevleri

Dirlik sahibi olan bu kişiler devletten maaş almazlar, geçimlerini topladıkları vergi gelirleri karşılanırdı Bunun dışındaki sorumluluklar ise şunlardı:

  • Dirlik olarak kendilerine verilen toprakların yönetimini yerine getirirlerdi.
  • İç güvenliğin ve asayişin sağlanmasında sorumluydular.
  • Toprağı işleyen çiftçileri denetleyerek üretimi süreklinin sağlardı.
  • Bölgedeki bayındırlık faaliyetlerinin yürütülmesine sağlarlardı.
  • Topladıkları vergiler içinden kanunlarla belirlenmiş bölümünü kendilerine ayıran tımar sahipleri geriye kalan vergi gelirlerinin önemli bir kısmıyla yönetimleri altındaki toprakların gelirlerine paralel olarak her 3 yada 5 bin akçe karşılığında savaş döneminde orduya katılmak üzere “cebelü” adı verilen atlı askerler yetiştirmekle sorumluydular.

OKUMA TAVSİYESİ: Tımar Sistemi

Tımar Sisteminin Faydaları

Osmanlı Devleti tımar sistemi ile hazineye yük olmadan siyasi sosyal ekonomik ve askeri alanda önemli kazanımlar sağlamıştır. Dirlik sahiplerinin sorumlulukları incelendiğinde; siyasi alanda dirlik bölgelerinin yönetilmesi, sosyal alanda iç güvenliği ve asayişin sağlanarak toplum huzurunu korunması ve ekonomik alanda üretimde sürekliliğin sağlanması askeri alanda cebelü adı verilen askerlerin yetiştirilmesi bu kazanımları açıkça ortaya koymaktadır.


] }

Tavsiye Konular

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Devşirme Sistemi Osmanlı Devleti’nin önemli unsurlarından Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı? Hangi çocuklar alınır? Hangi çocular …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir