1. Mehmet Dönemi Kısaca Maddeler Halinde

1. Mehmet Dönemi Kısaca Maddeler Halinde
Çelebi Mehmet Dönemi Bilgi Kartı

Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri’ne son veren ve Osmanlı’yı tekrar toparlayan devletin 2. kurucusu kabul edilen Çelebi 1. Mehmet Dönemi olayları kısaca maddeler halinde bu yazımızın konusu.

OKUMA TAVSİYESİ: Fetret Devri Soru-Cevap

İçindekiler

1. Mehmet Çelebi’nin Anadolu’daki Faaliyetleri

 • Osmanlı Devleti’nin fetret devrine son veren ve Osmanlıların 2. kurucusu olarak kabul edilen 1. Mehmet döneminde Anadolu’da kaybedilen yerleri geri almak amacıyla harekete geçmiştir.
 • Aydınoğullarından İzmir’i geri almıştır.
 • Saruhanoğulları hakimiyeti altına almıştır.
 • Karamanoğullarından Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir’i almıştır.
 • Candaroğullarını hakimiyet altına alarak Sinop, Kastamonu, Samsun’u ele geçirmiştir.

Mehmet Çelebi’nin Balkanlardaki Faaliyetleri

 • Anadolu’da Osmanlı’nın gücünü büyük ölçüde sağlayan Mehmet Çelebi Balkanlar’a yönelmiştir.
 • Eflak ve Arnavutluk bir kısmı ele geçirmiştir.
 • Tuna kıyısında bazı yerleri ele geçirmiştir. Dobruca Osmanlı hakimiyetine alınmıştır.

Çelebi Mehmet Dönemi Denizlerde ki Faaliyetler

 • 1416 da Venedik ile ilk deniz savaşı gerçekleştirilmiştir.
 • Ancak Çalı Bey komutasındaki Osmanlı donanması başarılı olamamıştır.
 • Yine de bu savaş Osmanlı Devleti’nin denizlerde kendini göstermesi açısından ilk adım olmuştur.

Çelebi Mehmet Dönemi İç İsyanlar

Şeyh Bedrettin İsyanı

 • 1. Mehmet döneminin önemli olaylarından biri de Musa Çelebi’nin kazaskerliğini yapan dönemin önemli bir din ve hukuk alimi olan Şeyh Bedrettin’in çıkardığı isyandır.
 • Rumeli’de isyan eden Şeyh Bedrettin’e Anadolu’da müritleri Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa da destek vermiştir.
 • Uzun mücadelelerden sonra yakalanan Şeyh Bedrettin ve müritleri idam edilmişlerdir.
 • Osmanlı Devleti’ndeki ilk dini ve sosyal nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.

OKUMA TAVSİYESİ: Şeyh Bedreddin İsyanının Sebebi, Sonucu ve Önemi

Düzmece Mustafa İsyanı

 • Yıldırım Bayezid ile birlikte Timur’a esir düşen Çelebi Mustafa Timur’un ölümünden sonra Anadolu’ya dönmüş ve tahta hak iddia etmiştir.
 • I. Mehmet’in kardeşi Mustafa’nın sahtekar olduğu dedikodusunu yaymasının sonucu kendisine Düzmece Mustafa denmiştir.
 • Mustafa Bizans’a sığınmış Mehmet Çelebi de Bizans’a haraç vererek Mustafa tutsak olarak tutulmasını sağlamıştır.

Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-i


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir