Tarih 2

III. Selim Dönemi Olayları Osmanlı – Fransız Savaşı

III. SELİM DÖNEMİ (1789-1807) Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları (1787 – 1792)  konu anlatımı için tıklayınız. Osmanlı – Fransız Savaşı (1798 – 1801) Fransa’nın Mısır’ı İşgalinin Sebepleri 1- Osmanlı topraklarından pay almak ve Akdeniz’ de egemenlik kurmak, 2- Mısır’ı alarak İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kontrol altına almak. Fransa’nın Mısır’ı İşgali ve Gelişmeler Napolyon 1798 yılında Mısır’a asker çıkararak işgal etti. Bu ...

Devamını Oku

III. Selim Dönemi Olayları

III. SELİM DÖNEMİ (1789-1807) I. Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta geçti. Bu dönemde Osmanlı hala 3 kıtada idi lakin artık güçlü değildi. III. Selim’in devlet güveniliğini ve kurumların işlerliğini sağlaması gerekiyordu. Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları (1787 – 1792) Sebepleri; 1- Rusların Kırım’ı işgal etmeleri ve Osmanlı topraklarına egemen olmak istemeleri 2- Rusya’nın, Avusturya ile ittifak yaparak Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını aralarında ...

Devamını Oku

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri 1789 yılında Avrupa’da çok uluslu ve mutlakiyetle yönetilen devletler bulunmaktaydı. Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya gibi devletler, Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri kendileri için tehlikeli gördüler. Bu ülkeler ile Fransa arasında 1793 – 1815 yılları arasında “İhtilal Savaşları” adı verilen savaşlar yaşandı. İhtilal Savaşları Fransa’nın Waterlo’da yenilmesiyle son buldu ve Avrupa’da bozulan dengeleri yeniden ...

Devamını Oku

ABD’nin Kurulması Konu Anlatımı

ABD’nin Kurulması Amerika’nın keşfinden sonra İngilizler, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden göçmenleri egemen olduğu topraklara yerleştirerek koloniler kurdular. Zamanla bu kolonilerin sayısı 13’e yükseldi. İngilizlere bağlı olan bu koloniler, kralın atadığı bir vali tarafından yönetiliyordu. Yedi Yıl Savaşları sonunda ekonomisi bozulan İngiltere, kolonilere ağır vergiler koydu. İngiltere’nin koyduğu ağır vergileri ödemek istemeyen koloniler, İngiliz mallarını Boston’da denize döktüler. Böylece ayaklanma başladı. Koloni ...

Devamını Oku

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti için tıklayınız. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar için tıklayınız. Lehistan Sorunu ve 1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşı Özeti için tıklayınız. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda imzalamak zorunda kaldığı en ağır koşullu antlaşmadır. Madde 1:Kırım’a ...

Devamını Oku

Lehistan Sorunu ve 1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşı Özeti

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti için tıklayınız. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar için tıklayınız. Lehistan Sorunu ve Osmanlı – Rus Savaşı (1768 – 1774) Sebepleri: Tarihi emellerine ulaşmak isteyen Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine müdahele etmesi. Savaşın Gelişimi: 1768’de başlayan savaş 6 yıl sürdü. Ruslar, Eflâk-Boğdan’ı ele ...

Devamını Oku

Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti için tıklayınız. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar (1736 – 1739) Savaşın sebepleri: 1- Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması 2- Rusya’nın sınır olaylarının bahane ederek Kırım’ı işgal etmesi (1736) Savaşın Gelişimi: I. Mahmut, Rusya’ya savaş açtı. Savaş öncesi Rusya ve Avusturya ittifak ...

Devamını Oku

Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkileri Özeti

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI – RUS İLİŞKİLERİ konusu alt başlığı olan RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Hazırlanalım: Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasının Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız. Rusların sıcak denizlere inme politikası Baltık Denizi ve Karadeniz’e inmeyi içeriyordu. Karadeniz’de Osmanlı’nın elindeydi. Bu durum Rusların Osmanlı’ya düşmanca bir ...

Devamını Oku

Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi Sömürgecilik: Büyük devletlerin, gelişmemiş ülkeleri ve ulusları politik ve iktisadi olarak himayelerine (korumalarına) almalarıyla bu bölgelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını diledikleri gibi kullanmalarına denir. Avrupa devletleri, Coğrafi ...

Devamını Oku

Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri

Lise 2 Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER konusu alt başlığı olan Avrupa’da Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Osmanlı’ya Etkileri Sanayi İnkılabının Sonuçları – Sanayi İnkılabı, XIX. asırda dünya dengelerini etkilemeye başlamış, sanayileşen Avrupa devletleri, dünya siyasetinde ağırlık kazanmıştır. – ...

Devamını Oku