Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri

İçindekiler

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri

-Yunan işgali sırasında Kavalalı Mehmet Ali Pa şa’ya vaad edilen Mora’nın elden çıkması
-Buna karşılık Mehmet Ali Paşa’nın Girit valiliğine ek olarak, yanan donanmasının da inşaası için Lübnan dahil Suriye valiliğini istemesi
-Mehmet Ali Paşa’nın güçlenmesini istemeyen Padişah İkinci Mahmut’un bu istekleri reddetmesi

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Başlaması ve Gelişimi

Bunun üzerine Kavalalı, oğlu İbrahim Paşa komu­tasındaki orduyu harekete geçirdi. İbrahim Paşa, Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı. Beylân Geçidi (Belen), Adana ve Konya Ovasinda Mısır kuvvetleri Kütahya’ya doğru yöneldiğinde, İkinci Mahmut önce İngiltere ve Fransa’dan yardım istedi. İngiltere olayı OsmanlI’nın iç meselesi olarak gördüğünden, Fransa da Mehmet Ali Paşa tarafını tuttuğundan yardım ger­çekleşmedi.

İkinci Mahmut çaresiz “Denize düşen yılana sarılır” misali Rusya’dan yardım istedi. Rus ordusu İstanbul’a gelerek Üsküdar’da mevzilendi.


] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir