1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri

  • Yunanistan bağımsız olacak
  • Eflâk, Boğdan ve Sırbistan’a özerklik tanınacak
  • Ticari ilişkiler eskiden olduğu gibi devam edecek
  • Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek
  • Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçe­bilecek
  • Doğuda Ahıska, Poti, Anapa gibi kaleler Ruslara verilecek

1829 Edirne Antlaşmasının Önemi

  1. Küçük Kaynarca’dan sonra imzalanan en ağır koşullu anlaşmadır.
  2. Bu antlaşma ile ilk kez bir toplum milliyet­çilik hareketleri sonunda bağımsız olmuştur.
  3. Rusya’nın Balkanlardaki etkinliği artmıştır.
  4. Mora’nın kaybedilme­si, Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesine ve Mısır soru­nuna neden ölmüştür.
Yunan İsyanı ve Edirne Antlaşması

Gelen Aramalar:

1829 edirne antlaşmasının önemi

Tavsiye Konular

2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı

Bu yazımızda 2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı konusunu özetlemeye çalışacağız. Sadrazam Mithat ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir