1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri

  • Yunanistan bağımsız olacak
  • Eflâk, Boğdan ve Sırbistan’a özerklik tanınacak
  • Ticari ilişkiler eskiden olduğu gibi devam edecek
  • Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek
  • Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçe­bilecek
  • Doğuda Ahıska, Poti, Anapa gibi kaleler Ruslara verilecek

1829 Edirne Antlaşmasının Önemi

  1. Küçük Kaynarca’dan sonra imzalanan en ağır koşullu anlaşmadır.
  2. Bu antlaşma ile ilk kez bir toplum milliyet­çilik hareketleri sonunda bağımsız olmuştur.
  3. Rusya’nın Balkanlardaki etkinliği artmıştır.
  4. Mora’nın kaybedilme­si, Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesine ve Mısır soru­nuna neden ölmüştür.
Yunan İsyanı ve Edirne Antlaşması

] }

Tavsiye Konular

Kırım Savaşı'nın Nedenleri Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir